(HBĐT) - Để đảm bảo mục tiêu phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông, thủy lợi, khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách. Theo đó, sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án được xem là khâu mấu chốt.Cụm công nghiệp Tiên Tiến tại xã Quang Tiếṇ (TP Hòa Bình) đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản khi thu hồi đất. UBND tỉnh kịp thời phê duyệt giá cụ thể các loại đất, đơn giá bồi thường tài sản trên đất tương đối sát thực tế; chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản khi thu hồi đất được thể chế chi tiết, giúp công tác GPMB ở một số nơi diễn ra khá suôn sẻ. Tuy vậy, GPMB chưa bao giờ là bài toán dễ và vẫn luôn là vấn đề được bàn thảo tại các cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy, chính quyền.

Có công trình, dự án đầu tư, nhất là những dự án quy mô lớn mới xoay chuyển được nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu NSNN, việc làm, thu nhập cho người dân. Đây là mục tiêu xuyên suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chính vì vậy, tỉnh quyết liệt chỉ đạo không để GPMB cản trở sự phát triển.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác GPMB; ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH của tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của từng dự án đầu tư để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong vùng dự án. Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, các cấp ủy có thể xây dựng nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; coi trọng tổ chức tiếp xúc, đối thoại công khai với người sử dụng đất (SDĐ) để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Công tác GPMB ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT tại cơ sở, do vậy, tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Để tạo lòng tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, BTGPMB, trong nhiều cuộc họp của UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm; giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Tổ chức rà soát vướng mắc, cập nhật các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đầy đủ, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người có đất thu hồi và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để công tác đền bù, GPMB thuận lợi, dưới góc nhìn từ cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hoa (Tân Lạc) Đinh Văn Bượng cho rằng, vấn đề liên quan đến an sinh cũng là nguyên nhân gây khó khăn. Một dự án có thể năm, bảy năm mới hoàn thiện, đi vào hoạt động, lúc đó mới tạo được việc làm cho người dân địa phương. Song, trong thời gian chờ dự án, bà con không biết làm gì để kiếm sống khi đất sản xuất đã bán cho nhà đầu tư (NĐT). Vì vậy, rất mong các cấp, ngành quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động phải thu hồi đất. Đồng thời, các công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng nên có chính sách hỗ trợ các hộ đã chuyển nhượng đất cho dự án, giúp đời sống của người dân ổn định. "Hiện nay, trên địa bàn xóm Mu, Nẻ đang triển khai dự án Khu du lịch sinh thái V'Star-Ngòi Hoa của Công ty CP V'Star Hòa Bình, xã đã đề xuất với công ty có chính sách hỗ trợ người 70 tuổi trở lên trong vòng 3 năm đầu và học sinh ở gia đình có đất chuyển nhượng cho dự án mỗi người 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm/tháng và công ty đã thực hiện. Việc làm này kịp thời động viên các hộ dân" - đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hoa thông tin thêm.

Còn ở TP Hòa Bình, nơi có nhiều dự án đang phải GPMB, qua trao đổi với một số hộ trong diện thu hồi đất, phóng viên ghi nhận đề xuất nhiều nhất là mong tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực thành phố để người mất đất, mất công cụ sản xuất ít nhất có mức sống ngang bằng với hiện tại, sau đó có nền tảng để xây dựng cuộc sống bền vững trong xã hội chuyển động mạnh.

Với lợi thế nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, thuận lợi kết nối với vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, Hòa Bình có cơ hội đón sự dịch chuyển của làn sóng đầu tư. Hiện, trong tỉnh đã có hầu hết các NĐT lớn trong nước. Tỉnh cũng đang triển khai một số dự án đầu tư công có tầm ảnh hưởng tới vùng Tây Bắc và tỉnh lân cận. Trước mắt, trong năm 2022, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 6 dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có các dự án: Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19-Km53 trên địa bàn tỉnh); đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có hỗ trợ từ ngân sách T.Ư; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ngoài ra còn có hơn 10 dự án trọng điểm vốn ngoài NSNN.

Để các dự án triển khai theo kế hoạch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác GPMB; quan tâm giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, khi NĐT đề nghị hỗ trợ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo trách nhiệm được giao tại Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ NĐT một số thủ tục đối với các dự án thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ trên địa bàn tỉnh. Trong đó theo hướng tại các địa phương có dự án đầu tư, UBND cấp huyện thành lập tổ tư vấn phối hợp, hỗ trợ NĐT thực hiện các thủ tục về đất đai và các TTHC khác có liên quan, như: Xây dựng kế hoạch, tiến độ các công việc cần thực hiện để NĐT thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về đơn giá để dự thảo lập dự toán phương án thỏa thuận, làm cơ sở để NĐT và các tổ chức, cá nhân trong vùng dự án biết giá trị ban đầu, từ đó xác định mức thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Rà soát, thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ (trong trường hợp có biến động), cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ đủ điều kiện nhưng chưa được cấp, làm cơ sở thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng QSDĐ...

Sự hỗ trợ thiết thực này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ GPMB, giúp các công trình, dự án triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. 


Hoàng Nga

Các tin khác


Huyện Cao Phong: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hành chính công

(HBĐT) - Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, phát triển sản xuất… đang được huyện Cao Phong thực hiện mang lại hiệu quả trong công việc.

Thanh niên xung kích trong chuyển đổi số

(HBĐT) - Năm 2023 được Trung ương Đoàn xác định là "Năm chuyển đổi số (CĐS) các hoạt động của Đoàn”; Tháng Thanh niên mang chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong CĐS" cho thấy quyết tâm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện CĐS.

Chuyển đổi số giúp đưa nông sản vươn xa

Lạng Sơn có nhiều lợi thế phát triển nông, lâm nghiệp và nông sản đặc sản. Tuy nhiên, việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, chủ yếu thông qua hình thức tiêu thụ truyền thống. Để khắc phục khó khăn này, từ năm 2021, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai chương trình phát triển kinh tế số.

Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

(HBĐT) - Chiều 12/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm về chuyển đổi số quốc gia (CĐSQG) và Đề án 06 của Chính phủ. Dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu. Hội nghị được tỉnh kết nối đến điểm cầu các huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn.

Báo chí Hòa Bình nỗ lực tăng tốc trên hành trình chuyển đổi số

(HBĐT) - Trung tuần tháng 5/2023, hai phóng viên Hà Việt Lâm, Trần Đức Anh của Báo Hòa Bình tham gia lớp tập huấn về kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất tác phẩm đa phương tiện do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến

(HBĐT) - Chiều 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề "Thúc đẩy nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh; đại diện các doanh nghiệp cung cấp giải pháp Cổng DVC.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục