(HBĐT) - Để đảm bảo mục tiêu phát triển KT - XH, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là về giao thông, thủy lợi, khu, cụm công nghiệp và đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án trong và ngoài ngân sách. Theo đó, sớm hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án được xem là khâu mấu chốt.Cụm công nghiệp Tiên Tiến tại xã Quang Tiếṇ (TP Hòa Bình) đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để sớm thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản khi thu hồi đất. UBND tỉnh kịp thời phê duyệt giá cụ thể các loại đất, đơn giá bồi thường tài sản trên đất tương đối sát thực tế; chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất đai, tài sản khi thu hồi đất được thể chế chi tiết, giúp công tác GPMB ở một số nơi diễn ra khá suôn sẻ. Tuy vậy, GPMB chưa bao giờ là bài toán dễ và vẫn luôn là vấn đề được bàn thảo tại các cuộc họp, hội nghị của các cấp ủy, chính quyền.

Có công trình, dự án đầu tư, nhất là những dự án quy mô lớn mới xoay chuyển được nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu NSNN, việc làm, thu nhập cho người dân. Đây là mục tiêu xuyên suốt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chính vì vậy, tỉnh quyết liệt chỉ đạo không để GPMB cản trở sự phát triển.

Theo đó, BTV Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành quyết liệt; huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác GPMB; ưu tiên triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo ANCT - TTATXH của tỉnh; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của từng dự án đầu tư để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong vùng dự án. Đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, các cấp ủy có thể xây dựng nghị quyết chuyên đề, thành lập ban chỉ đạo hoặc tổ công tác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; coi trọng tổ chức tiếp xúc, đối thoại công khai với người sử dụng đất (SDĐ) để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Công tác GPMB ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT tại cơ sở, do vậy, tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Để tạo lòng tin của Nhân dân trong việc thu hồi đất, BTGPMB, trong nhiều cuộc họp của UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các vi phạm; giải quyết thỏa đáng, kịp thời các trường hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai. Tổ chức rà soát vướng mắc, cập nhật các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng bộ đơn giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đầy đủ, linh hoạt, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người có đất thu hồi và các cơ quan liên quan.

Bên cạnh đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, UBND tỉnh chỉ đạo ngăn chặn các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng, tạo lập trái phép tài sản trên đất nhằm trục lợi khi Nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghiêm việc cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất và bảo vệ thi công đối với các trường hợp cố tình chống đối, không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Để công tác đền bù, GPMB thuận lợi, dưới góc nhìn từ cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hoa (Tân Lạc) Đinh Văn Bượng cho rằng, vấn đề liên quan đến an sinh cũng là nguyên nhân gây khó khăn. Một dự án có thể năm, bảy năm mới hoàn thiện, đi vào hoạt động, lúc đó mới tạo được việc làm cho người dân địa phương. Song, trong thời gian chờ dự án, bà con không biết làm gì để kiếm sống khi đất sản xuất đã bán cho nhà đầu tư (NĐT). Vì vậy, rất mong các cấp, ngành quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động phải thu hồi đất. Đồng thời, các công ty đã được chấp thuận chủ trương đầu tư cũng nên có chính sách hỗ trợ các hộ đã chuyển nhượng đất cho dự án, giúp đời sống của người dân ổn định. "Hiện nay, trên địa bàn xóm Mu, Nẻ đang triển khai dự án Khu du lịch sinh thái V'Star-Ngòi Hoa của Công ty CP V'Star Hòa Bình, xã đã đề xuất với công ty có chính sách hỗ trợ người 70 tuổi trở lên trong vòng 3 năm đầu và học sinh ở gia đình có đất chuyển nhượng cho dự án mỗi người 10 kg gạo, 1 thùng mỳ tôm/tháng và công ty đã thực hiện. Việc làm này kịp thời động viên các hộ dân" - đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Suối Hoa thông tin thêm.

Còn ở TP Hòa Bình, nơi có nhiều dự án đang phải GPMB, qua trao đổi với một số hộ trong diện thu hồi đất, phóng viên ghi nhận đề xuất nhiều nhất là mong tỉnh nghiên cứu có cơ chế, chính sách đặc thù đối với khu vực thành phố để người mất đất, mất công cụ sản xuất ít nhất có mức sống ngang bằng với hiện tại, sau đó có nền tảng để xây dựng cuộc sống bền vững trong xã hội chuyển động mạnh.

Với lợi thế nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, thuận lợi kết nối với vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, Hòa Bình có cơ hội đón sự dịch chuyển của làn sóng đầu tư. Hiện, trong tỉnh đã có hầu hết các NĐT lớn trong nước. Tỉnh cũng đang triển khai một số dự án đầu tư công có tầm ảnh hưởng tới vùng Tây Bắc và tỉnh lân cận. Trước mắt, trong năm 2022, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo 6 dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có các dự án: Đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn Km19-Km53 trên địa bàn tỉnh); đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có hỗ trợ từ ngân sách T.Ư; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Ngoài ra còn có hơn 10 dự án trọng điểm vốn ngoài NSNN.

Để các dự án triển khai theo kế hoạch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác GPMB; quan tâm giải quyết các TTHC về lĩnh vực đất đai đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch.

Đặc biệt, đối với dự án đầu tư ngoài ngân sách, khi NĐT đề nghị hỗ trợ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo trách nhiệm được giao tại Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương để hỗ trợ NĐT một số thủ tục đối với các dự án thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê QSDĐ, nhận góp vốn bằng QSDĐ trên địa bàn tỉnh. Trong đó theo hướng tại các địa phương có dự án đầu tư, UBND cấp huyện thành lập tổ tư vấn phối hợp, hỗ trợ NĐT thực hiện các thủ tục về đất đai và các TTHC khác có liên quan, như: Xây dựng kế hoạch, tiến độ các công việc cần thực hiện để NĐT thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Thực hiện kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có) trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành về đơn giá để dự thảo lập dự toán phương án thỏa thuận, làm cơ sở để NĐT và các tổ chức, cá nhân trong vùng dự án biết giá trị ban đầu, từ đó xác định mức thỏa thuận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất. Rà soát, thực hiện cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSDĐ (trong trường hợp có biến động), cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ cho các hộ đủ điều kiện nhưng chưa được cấp, làm cơ sở thực hiện thỏa thuận nhận chuyển nhượng QSDĐ...

Sự hỗ trợ thiết thực này được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ GPMB, giúp các công trình, dự án triển khai kịp thời, hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. 


Hoàng Nga

Các tin khác


Xã Thạch Yên: Xây dựng “cán bộ số” để xây dựng “chính quyền số”

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần "vì nhân dân phục vụ”, xã Thạch Yên (Cao Phong) từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Những năm gần đây, chuyển đổi số (CĐS) đã mang lại những thay đổi to lớn về thị phần, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như tạo ra xu hướng mới trong sản xuất, kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp (DN). CĐS đã mở ra cơ hội cho các DN tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, giúp kết nối gần hơn với khách hàng và cấu trúc lại DN. Song, để CĐS trong DN đạt hiệu quả, thành công, đòi hỏi cần có tư duy mới cùng những năng lực mới trong tổ chức, vận hành theo hướng kết hợp người và máy móc dựa trên nền tảng các công nghệ số và dữ liệu số. Tỉnh ta đang triển khai các giải pháp thúc đẩy CĐS trong DN.

Xây dựng chính quyền số phục vụ Nhân dân

(HBĐT) - Triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số, đến nay, huyện Cao Phong đã đạt được một số kết quả bước đầu. Qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

Trên 400 học viên được bồi dưỡng kiến thức về kinh tế số, xã hội số

(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số cho trên 400 học viên đến từ các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ chức KT-XH và người dân tại khu vực nông thôn.

Trang bị kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn, Hội

(HBĐT) - Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số năm 2023 cho 150 cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác khởi nghiệp, chuyển đổi số các cấp trong tỉnh.

Chuyển đổi số lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm

(HBĐT) - Chuyển đổi số (CĐS) hiện nay là xu thế tất yếu trên toàn cầu và là giải pháp quan trọng, cấp thiết, làm cơ sở xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của mỗi địa phương, quốc gia. Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh "CĐS phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, là động lực của CĐS”. Tại Quyết định số 505/QĐ-TTg, ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/10 hàng năm là Ngày CĐS quốc gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục