Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.


Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên T.Ư Đảng từ khóa III đến khóa VII, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XII; đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu; thanh niên tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam; các vị đại sứ, đại biện và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội điều khiển phiên họp.

Thay mặt Đoàn Thư ký đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Đoàn Thư ký đọc danh sách các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tính đến hết ngày 30/1, Đại hội XIII của Đảng đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng; 18 Đảng bộ, cơ quan của các Đảng, các nước; 6 tổ chức khu vực và quốc tế; 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân; 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội một lần nữa bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn đối với tình cảm hữu nghị,hợp tác của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là biểu hiện sâu sắc của quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, là sự ủng hộ, cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo. Tại diễn đàn trọng thể này, một lần nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, vì tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký đại hội báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện Đại hội XIII của đại hội. Đại hội nhất trí thông qua chủ đề đại hội; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu tổng quát phát triển đất nước trong 5 năm 2021- 2025, tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 và một số chỉ tiêu chủ yếu như:Đến năm 2025là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2021- 2025 đạt 6,5 - 7%/năm…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí,trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết. BCH T.Ư khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí. Với sự thống nhất rất cao, BCH T.ƯĐảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XII, Chủ tịch nước làm Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng khóa XIII. Ban Bí thư T.Ưkhóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH T.Ư khóa XIII. BCH T.Ư Đảng cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII gồm 19 đồng chí, đồng chí Trần Cẩm Tú tái cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Trong không khí tưng bừng, phấn khởi, BCH T.Ư Đảng khóa XIII đã ra mắt đại hội. Đại hội nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ trọng trách Tổng Bí thư BCH T.ƯĐảng khóa XIII và các đồng chí được bầu vào BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đảng khóa XIII.

Thay mặt BCH T.Ư Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn các đại biểu dự đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu BCH T.Ư - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng. BCH T.Ư khóa XIII nhận thức đây là trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhân dân, đất nước và cũng là vinh dự, nguồn động viên hết sức to lớn để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao, đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển.

Tổng Bí thư nêu rõ: Những thành tựu mà đất nước ta đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đặc biệt là những đóng góp quan trọng của các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. BCH T.Ư khóa XIII trân trọng những đóng góp của các đồng chí và chân thành cảm ơn các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII về những đóng góp to lớn đó; mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều cống hiến đối với Đảng, Nhân dân, đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định: BCH T.Ư khóa XIII sẽ cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ T.Ư tới cơ sở, xây dựng phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ quý báu của các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cơ quan, ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương, các giới, đồng bào, đồng chí, chiến sỹcả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế..., để tập thể BCH T.Ư Đảng khóa XIII có thêm sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký, đọc toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí phấn khởi trước thành công tốt đẹp của đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội.


Hải Yến

Các tin khác


Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đảng viên không được: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong những việc sau:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm; phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đưa Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.Đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh ta, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh với đại hội, cũng như giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn tỉnh nhà. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục