Thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến lược được các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT, TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong.

Ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ

(HBĐT) - "Ngày 27/3/2017, BTV Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh ban hành Nghị quyết số 08-NQ/ĐU về việc đổi mới công tác tư tưởng, ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng (TCĐ), cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) nghiêm túc thực hiện. Qua đó tạo chuyển biến trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, thái độ ứng xử, trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh cho biết.

Nhận diện, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn chương hiện nay

Nền văn học nước nhà trong hơn 35 năm đổi mới chứng kiến sự cách tân mạnh mẽ từ góc độ nội dung lẫn thi pháp biểu hiện và tư tưởng nghệ thuật. Tuy vậy, mỗi sự phát triển luôn bao hàm mặt trái của nó. Dưới quan điểm biện chứng, mỗi giai đoạn văn học đều có những giới hạn tất yếu cần thẳng thắn chỉ ra nhằm khắc phục, từ đó hạn chế tối đa những tác hại có thể gây ra cho bạn đọc nói riêng và đời sống văn hóa tinh thần xã hội nói chung.

Đảng bộ huyện Yên Thuỷ xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên

(HBĐT) - Yên Trị là một trong những xã được đánh giá thực hiện hiệu quả công tác xây dựng chuẩn mực đạo đức cho cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) của huyện Yên Thuỷ. Ngay trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ tiếp công dân có những chuyển biến rõ nét, nhận thấy rõ qua sự hài lòng của người dân khi đến giải quyết công việc tại trụ sở UBND xã.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phải phát triển năng động, bền vững hơn

Ngày 16/11, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”

Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Ngay từ khi ra đời, Ðảng ta đã lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Nguyên tắc này luôn được Ðảng coi trọng và kiên định, làm tiền đề thực hiện các nguyên tắc khác. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Quyết chống "giặc nội xâm"

Người xưa có câu: "Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu. Nói cho dễ hiểu là nhân dân quan trọng như gốc của cây, cây không thể không có gốc, nếu gốc không vững chắc thì cây không thể phát triển tốt và tồn tại vững bền. Được nhân dân đồng lòng, đồng sức ủng hộ thì nước mới mạnh và muốn nhân dân đồng thuận ủng hộ thì phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân.

Ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga luôn soi đường cho Cách mạng Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I. Lênin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng.

Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 28/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái

(HBĐT) - Cuối tháng 8 vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) với Nhân dân huyện Lương Sơn và TP Hòa Bình. Đây là những địa bàn phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên đang tồn tại một số vấn đề có tính chất phức tạp, nhạy cảm. Cụ thể như việc giải quyết đơn, thư còn chậm, gây bức xúc trong Nhân dân; môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... Đặc biệt là một số cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp còn gây phiền hà, nhũng nhiễu, lợi dụng vị trí việc làm cố tình làm phức tạp vấn đề trong thi hành công vụ. Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thu gom, xử lý rác thải; việc thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính…

Cội nguồn sức mạnh vô địch của Đảng

Thực tiễn lịch sử dân tộc ta, thực tiễn cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới đã chứng minh một chân lý: Có dân là có tất cả; mất dân cũng có nghĩa là mất tất cả.

Đảng bộ thị trấn Chi Nê đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống 

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng uỷ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo được những dấu ấn đậm nét. Năm 2022, thị trấn tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tiếp tục phấn đấu xây dựng đô thị văn minh.

Nhân dân quan tâm đến thông tin xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm

(HBĐT) - Những thông tin về hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH; công tác xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm của cơ quan chức năng được công khai trên các phương tiện thông tin chính thống thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ và Nhân dân, góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của người dân đối với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bản lĩnh vững vàng trước thông tin xuyên tạc

Lợi dụng xã hội thông tin mở và đa dạng hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá nước ta.

Việt Nam được bầu vào Hội đồng nhân quyền LHQ:
Khẳng định vị thế, nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người

Nhân dịp Việt Nam trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2023- 2025. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu về ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền ngay tại trụ sở LHQ ở New York (Mỹ).

Không thể xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước luôn có sự đóng góp tích cực và hiệu quả của các tôn giáo. Với phương châm sống "tốt đời, đẹp đạo", "tôn giáo đồng hành cùng dân tộc", nhiều tổ chức tôn giáo cùng các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới đất nước, cùng đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức để xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Người lãnh đạo cần biết trọng danh dự, giữ liêm sỉ

Để trở thành cán bộ lãnh đạo, mỗi người đều phải trải qua quá trình tích cực học tập, công tác, rèn luyện, thử thách, cống hiến và trưởng thành, hội tụ đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác.

Thực tiễn sinh động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu

Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng là bằng công tác cán bộ, thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn đảng viên ưu tú giới thiệu vào những vị trí lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị và bằng hành động gương mẫu của đảng viên. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng có nhiều giải pháp tăng chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là chú trọng thực hiện nêu gương của cấp ủy và người đứng đầu.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Bài 1 - Chú trọng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng là công việc hệ trọng, là yêu cầu tất yếu, khách quan, có tính quy luật, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử của giai cấp, của dân tộc.

Thực tiễn sinh động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Rõ vai trò tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cấp ủy

Phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện nhuần nhuyễn trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo hằng ngày của cấp ủy đảng các cấp. Những cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thể hiện qua việc phát huy vai trò, nâng cao tính khoa học, năng lực và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thực tiễn sinh động đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: Đường lối, chủ trương sát thực tiễn, sớm đi vào cuộc sống

Cương lĩnh, chiến lược, các định hướng về chủ trương lớn, các nghị quyết là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, là khởi nguồn của các chính sách, luật pháp, kế hoạch, đề án về phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội được triển khai trong thực tiễn. Đổi mới việc xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng các nghị quyết của Đảng tạo cơ sở đưa chủ trương, đường lối vào cuộc sống nhanh và hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng.

Tha hóa quyền lực nhìn từ Đại án Việt Á- Bài 3: Liên minh lợi ích nhóm - Liên minh ma quỷ

Liên quan vụ án tại Công ty Việt Á, đáng chú ý, trong Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về vi phạm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tại Học viện Quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, thường có cụm từ: "Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý".

Tha hóa quyền lực nhìn từ Đại án Việt Á- Bài 2: Vòng xoáy quyền, tiền

Mới đây, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; cách chức Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tha hóa quyền lực nhìn từ Đại án Việt Á: Bài 1 - Lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân

Đại án Việt Á, vụ án tham nhũng, tiêu cực có tổ chức với quy mô cực lớn từ Trung ương đến cơ sở, xảy ra giữa đại dịch COVID-19 đã lộ diện nhiều tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Vụ án gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Ðảng, Nhà nước.