Ngày 20/3, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng (XDĐ) 5 năm (2021 - 2025), 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban XDĐ Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy; các sở, ngành trong tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho 3 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu kết luận hội nghị.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác XDĐ và thi hành Điều lệ Đảng, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Theo đó, công tác XDĐ về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ được thực hiện quyết liệt. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị, nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy; các tầng lớp nhân dân tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ các chủ trương, chính sách và định hướng phát triển của tỉnh.

Qua 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp, các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đã phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc; kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế để phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thi hành Điều lệ Đảng với nhiều kết quả tích cực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác XDĐ, thi hành Điều lệ Đảng vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Việc thể chế hoá, cụ thể hoá một số nghị quyết của Đảng còn chậm; công tác tư tưởng còn có mặt hạn chế, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong các tổ chức đảng chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tiên phong, gương mẫu, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC) còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, các hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ XDĐ, thực hiện Điều lệ Đảng và kiến nghị, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thể chế hóa để tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, khẩn trương, đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đoàn kết, thống nhất, làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng. Lãnh đạo hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và 4 đột phá chiến lược tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; hoàn thành Chương trình trọng tâm, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN,TC, xây dựng văn hóa liêm chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của báo chí, Nhân dân trong PCTN,TC. Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; đổi mới, nâng cao công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Tập trung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVIII của Đảng bộ tỉnh, làm tốt công tác nhân sự Đại hội để lựa chọn những cán bộ có đủ đức, đủ tài đảm đương, gánh vác nhiệm vụ của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà giao phó…

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen cho các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ gồm: TP Hòa Bình, huyện Yên Thủy, Công an tỉnh đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

L.C

Các tin khác


Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Kim Bôi  lần thứ IV, năm 2024

Trong 2 ngày 16 - 17/5, huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Dự và chúc mừng Đại hội có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố...

Đại tướng Lương Cường giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường đã được Bộ Chính trị phân công làm Thường trực Ban Bí thư.

Thủ tướng chủ trì họp về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ, thị trường vàng

Chiều tối 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị

Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII đã giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương Tượng đài Bác Hồ

Nhân kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), sáng 15/5, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình thủy điện Hòa Bình. Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố Hòa Bình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục