Ngày 7/6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh thông báo kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII và quán triệt, triển khai các văn bản về công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ kết luận hội  nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII, đặc biệt nhấn mạnh kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chiến lược 10 năm (2021-2030). Trong 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến không thuận, đặt ra nhiều thách thức cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân... Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của BCH T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, linh hoạt của Chính phủ và các bộ, ban, ngành T.Ư; sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền địa phương, đất nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kết quả trong thực hiện kinh tế vĩ mô và các mục tiêu chiến lược, trong việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH...; tình hình chính trị ổn định, QP-AN được giữ vững, vị thế, uy tín nước ta tiếp tục được giữ vững và nâng cao trên trường quốc tế.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng: Quy định số 142-QĐ/TW, ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị về thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ; Quyết định số 143-QĐ/TW, ngày 3/5/2024 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện; Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 146-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh; Quyết định số 147-QĐ/TW, ngày 14/5/2024 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp Nhà nước; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy định số 162-QĐ/TW, ngày 29/5/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị: Các cấp uỷ Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, nhất là người đứng đầu cần nghiên cứu kỹ và nắm vững các nội dung kết quả Hội nghị T.Ư 9, khoá XIII, trong đó trọng tâm cần nắm vững những đánh giá của BCH T.Ư trong Đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chiến lược 10 năm (2021-2030). Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả các nội dung Hội nghị đến toàn thể đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ và tuyên truyền trong Nhân dân; kết quả thực hiện kinh tế vĩ mô và các mục tiêu chiến lược; việc kiểm soát đại dịch Covid-19 và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH, đúng như phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong Đảng, đồng thuận ngoài xã hội; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ 9, BCH T.Ư Đảng khoá XIII. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên phát huy những kết quả đạt được sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng, NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và NQĐH đảng bộ các cấp; triển khai đồng bộ, sáng tạo các giải pháp phát triển KT-XH, các đột phá chiến lược, thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 5 năm 2021-2025 mà NQĐH Đảng cấp địa phương, cơ sở và NQĐH Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII đã đề, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ NQĐH XIII của Đảng.

Đối với các văn bản mới, để đảm bảo thực hiện thống nhất Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện trong thực tiễn, đảm bảo đúng quy định, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở...

L.C


Các tin khác


Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Chất vấn lĩnh vực kiểm toán, văn hóa thể thao và du lịch

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngày 5/6, Quốc hội tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Kiểm toán; Văn hóa thể thao và du lịch.

Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội (QH) khóa XV, ngày 4/6, QH tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn cho biết, theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, bắt đầu từ sáng 4/6, QH tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian trong 2,5 ngày.

Tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chiều 4/6 tại hội trường Quốc hội, từ 14 giờ – 14 giờ 20 phút, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh và các thành viên Chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ nhất.

Hoàn thiện giải pháp trong lãnh đạo, điều hành, tạo chuyển biến thực sự trong từng lĩnh vực quản lý

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, sáng 4/6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Quy định 144-QĐ/TW: Cán bộ không vì một họ, phải vì trăm họ

Cán bộ, đặc biệt là người đang nắm vị trí quản lý, lãnh đạo, phải có ý thức "không để gia đình, người thân và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác để trục lợi”. Đây là một trong các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới được Bộ Chính trị khóa XIII đề ra trong Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024.

Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, hôm nay (4/6) Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Hai nhóm vấn đề đầu tiên sẽ được Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn là Tài nguyên và Môi trường; Công thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục