Bài 1: Những mô hình phát triển Đảng tiêu biểu

(HBĐT) - Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiều Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TU của Tỉnh ủy về phát triển Đảng, đoàn thể trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN). Hầu hết các DNNNN có tổ chức Đảng đã phát huy vai trò của Đảng cùng với chính quyền chăm lo đời sống công nhân, lao động, hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), tạo được sự phát triển bền vững. Những nhân tố này cần được nhân rộng để thực hiện chủ trương phát triển tổ chức Đảng trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.


Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và công chức Phòng Tổ chức Đảng - đảng viên trao đổi giải pháp tham mưu phát triển Đảng khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. 

Công ty CP Điện tử - Viễn thông Thành Biên (Công ty Thành Biên) là doanh nghiệp ngoài quốc doanh, kinh doanh các lĩnh vực điện tử - viễn thông, giải trí và giáo dục, đào tạo. Đảng bộ Công ty Thành Biên được thành lập vào năm 2015, hiện có 4 chi bộ với 37 đảng viên tham gia sinh hoạt, được đánh giá là tổ chức Đảng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước tiêu biểu của Đảng bộ TP Hòa Bình.Đồng chí Hà Văn Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty Thành Biên cho biết: Đảng ủy, Ban lãnh đạo công ty nhận thức được tầm quan trọng của công tác Đảng đối với hoạt động SXKD, nhất là lĩnh vực kinh doanh xã hội. Công ty có thuận lợi cơ bản là tập hợp được đội ngũ nhân sự chủ chốt làm công tác Đảng đã có kinh nghiệm ở cơ quan hành chính, các đơn vị Nhà nước sau khi nghỉ chế độ tham gia công ty, phụ trách các mảng kinh doanh chính như trường mầm non Sao Mai, trường liên cấp Sao Mai, Công ty CP Truyền hình cáp, chi bộ văn phòng. Đảng bộ công ty duy trì hoạt động có nền nếp, quan tâm tới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên, hầu hết các đảng viên phát huy tính tiền phong gương mẫu. Năm 2018, Đảng bộ kết nạp 3 đảng viên mới,giới thiệu 8 quần chúng ưu tú học cảm tình Đảng. Công ty đã kết hợp khá hài hòa giữa hoạt động của Đảng và hoạt động SXKD. Hoạt động kinh doanh tăng trưởng khá ổn định, khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình cáp, hệ thống trường mầm non và liên cấp, ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Năm 2018, Đảng bộ công ty được công nhận là tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Công ty CP Đầu tư xây dựng năng lượng thương mại Hoàng Sơn (Công ty Hoàng Sơn) là một trong những doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực đầu tư xây lắp, thương mại, dịch vụ, sản xuất và kinh doanh nănglượng. Từ nhiều năm nay, công ty đã thành lập chi bộ, chăm lo tới công tác Đảng và đoàn thể. Đội ngũ nhân sự làm công tác Đảng có trình độ quản lý, được đào tạo cơ bản, tích cực tham gia học tập và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chăm lo phát triển đảng viên. Chi bộ công ty có 34 đảng viên, khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở, phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc triển khai khá toàn diện công tác Đảng kết hợp với SXKD, cải thiện môi trường làm việc và thu nhập cho người lao động, hưởng ứng các hoạt động an sinh xã hội. Phó Bí thư Chi bộ Công ty Hoàng Sơn Phan Vinh Thủy cho biết: Việc thành lập và nâng cao hiệu quả của chi bộ đã góp phần tạo sự phát triển bền vững cho công ty trong quá trình hội nhập. Đảng viên và người lao động trong công ty chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, cùng phấn đấu vì sự phát triển bền vững. Công ty luôn đạt mức tăng trưởng khá, khoảng từ 10-15%/năm. Năm 2018, thực hiện doanh thu 455 tỷ đồng, lợi nhuận 8 tỷ đồng, duy trì thu nhập bình quân 7,2 triệu đồng/người/tháng, tham gia các hoạt động an sinh hàng trăm triệu đồng, khẳng định vị thế trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh.

Công ty CP bất động sản An Thịnh Hòa Bình (Công ty An Thịnh) là doanh nghiệp đầu tư khá sớm ở tỉnh Hòa Bình. Năm 2010, công ty thành lập chi bộ Đảng, hiện có 8 đảng viên tham gia sinh hoạt. Đồng chí Giám đốc công ty là Bí thư chi bộ, đồng chí Trưởng phòng Tổ chức Hành chính là Phó Bí thư chi bộ. Vậy nên, công ty có thuận lợi trong triển khai các các mặt công tác Đảng gắn kết với nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp. Cùng với việc duy trì hoạt động theo Điều lệ Đảng, chi bộ quan tâm phát triển Đảng tại một số một số DNNNN như: phát triển Đảng tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN)Lương Sơn, đã phát triển được đảng viên ở Công ty TNHH Minh Trung, các công ty nước ngoài như Transon,may Seyoung - Hàn Quốc có đảng viên sinh hoạt tại chi bộ. Đồng chí Võ Văn Trường, Phó Bí thư chi bộ Công ty An Thịnh cho biết: Từ năm 2013 đến nay, Công ty đã ký kết hợp đồng với 8 doanh nghiệp, trong đó có 4 doanh nghiệp FDI đầu tư vào KCN Lương Sơn, tạo việc làm cho khoảng 12.000 lao động địa phương. Trong thời gian tới sẽ thu hút từ 4.000 - 5.000 lao động làm việc trong KCN. Điểm chung của các tổ chức Đảng trong DNNNN là ban lãnh đạo các doanh nghiệp nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của tổ chức Đảng, lồng ghép các hoạt động của Đảng vào thực hiện nhiệm vụ SXKD, thực hiện tốt chính sách đối với Nhà nước và người lao động. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đây là những nhân tố cần phát huy trong việc phát triển Đảng khu vực DNNNN.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạothực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Tỉnh ủy từ tỉnh đến huyện, nhiều địa phương có Ban chỉ đạo ở cấp xã để triển khai kế hoạch. Một số huyện như: Yên Thủy, Lương Sơn, TP Hòa Bình quan tâm phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng phát huy vai trò là hạt nhân chính trị cơ sở, đồng hành với chính quyền thực hiện mục tiêu phát triển SXKD, tạo sự phát triển bền vững. Thực tế, các doanh nghiệp tư nhân có tổ chức Đảng đã thể hiện được cái "tầm” của doanh nghiệp trong xu thế hội nhập hiện nay.
(Còn nữa)

Bài 2- Vì sao doanh nghiệp chưa "mặn mà” thành lập tổ chức Đảng?

Lê Chung

Các tin khác


Kỳ họp thứ 8: Biểu quyết 1 nghị quyết, thảo luận 2 dự án Luật

Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu", phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa VI) đã quyết định cho thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, lấy ngày 6/12 hàng năm là ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam. Hội ra đời đáp ứng được mong muốn của CCB có một tổ chức để tập hợp các bạn chiến đấu, cùng sinh hoạt, chia sẻ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, tiếp tục phát huy tình nghĩa đồng chí, đồng đội, tạo niềm phấn khởi, tin tưởng trong đội ngũ CCB.

Hội Cựu chiến binh huyện Tân Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Xác định Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ chính trị, góp phần cải thiện thu nhập, thúc đẩy phát triển KT- XH địa phương. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Tân Lạc đã không ngừng nỗ lực sáng tạo trên mặt trận kinh tế, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động; xây dựng các mô hình "Hoa nở - điện sáng - an ninh - an toàn", "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh"… Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

Những kết quả nổi bật phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019

(HBĐT) - Giai đoạn 2014 - 2019, Hội CCB tỉnh thực hiện có hiệu quả 9/9 chỉ tiêu Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” lần thứ V đã đề ra. Toàn Hội có 3.112 mô hình CCB làm kinh tế thu hút 10.987 lao động; trong đó có 61 doanh nghiệp vừa và nhỏ do doanh nhân CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hơn 1.250 lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đạt khoảng 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Huyện Kỳ Sơn nghiêm túc sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính

(HBĐT) - Huyện Kỳ Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19 của BCH T.Ư Đảng, các kế hoạch của tỉnh về sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính bảo đảm đúng kế hoạch. Về cơ bản, sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập, bộ máy, biên chế của cơ quan, đơn vị tổ chức theo hướng tinh gọn hơn, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Trong tuần làm việc thứ 4, đại biểu và cử tri sẽ nghe trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục