(HBĐT) - Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022, hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Những điểm mới cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội

(HBĐT) - Bổ sung quy định về Hội đồng Dân tộc và Ủy ban của Quốc hội (HBĐT) - Về cơ cấu tổ chức, theo quy định của Luật năm 2014, Thường trực Hội đồng Dân tộc (HĐDT) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên thường trực. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên thường trực. Hiện nay, theo quy định của Luật sửa đổi thì Thường trực HĐDT gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại HĐDT. Thường trực Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm, các Ủy viên thường trực và các Ủy viên chuyên trách tại Ủy ban của Quốc hội.

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Điểm mới trong thực hiện BHXH bắt buộc từ 1/9/2021

(HBĐT) - Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH để sửa đổi một số quy định của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật BHXH. Theo đó, từ ngày 1/9/2021, sẽ có nhiều thay đổi lớn ảnh hưởng đến người tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng Quỹ phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Nghị định số 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai có hiệu lực từ ngày 15/9 nêu rõ, công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu, trong điều kiện lao động bình thường theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp hàng năm như sau:

Thay đổi quy định về nâng bậc lương đối với công chức

(HBĐT) - Thông tư số 03/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) và người lao động, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021.

Gắn chip vào hộ chiếu

(HBĐT) - Theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 14/8/2021, từ thời điểm này trở đi, hộ chiếu sẽ là loại giấy tờ tùy thân tiếp theo căn cước công dân được gắn chip.

Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 15/8/2021, đến hết năm 2021 sẽ cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá).

Nới điều kiện để trở thành tiến sĩ

(HBĐT) - Thông tư số 18/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Theo đó, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn.

Cắt giảm 30% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1688/QĐ-UBND, ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy đinh hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Nới điều kiện để trở thành tiến sĩ

(HBĐT) - hông tư số 18/2021 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ có hiệu lực từ ngày 15/8/2021. Theo đó, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn.

Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định mới

(HBĐT) - Thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (NCCVCM) năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2021), ngày 24/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với NCCVCM.

Gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng

(HBĐT) - Ngày 17/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1451/UBND-NC về việc tăng cường gắn thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính với công tác thi đua, khen thưởng (TĐ-KT).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

(HBĐT) - Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, theo đó, đã có sự thay đổi trong cơ chế phát hành, quản lý hóa đơn. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, ngành thuế phát hiện một số đối tượng lợi dụng sự thông thoáng của Luật DN trong thủ tục thành lập DN để thành lập nhiều DN hoặc mua lại DN. Thực tế, các DN này không kinh doanh nhưng được sử dụng hóa đơn, xuất hóa đơn khống, sử dụng hóa đơn lòng vòng để khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng (GTGT) hoặc rút tiền thanh toán từ NSNN, không kê khai nộp thuế để trốn thuế.

Tập trung hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư và thu ngân sách Nhà nước từ tiền sử dụng đất

(HBĐT) - Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban chuyên đề về "Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất (SDĐ) năm 2021, dự báo thu năm 2022 gắn với thu hút đầu tư" diễn ra ngày 12/8 vừa qua.

Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

(HBĐT) - Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

Những điểm mới cơ bản của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020

(HBĐT) - Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) năm 2020 (Luật năm 2020), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Một số nội dung mới của luật cần lưu ý:

Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới

(HBĐT) - Đây là nội dung tại Thông tư số 44/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, có hiệu lực từ ngày 5/8/2021.

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) bị xử phạt như thế nào?

Tiền lương của cán bộ, công chức sẽ có nhiều thay đổi từ ngày 1/7/2022

(HBĐT) - Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 nêu rõ: trong năm 2021 "Xây dựng, hoàn thiện hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành; hoàn thiện cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập".

Tăng cường quản lý người về, đến từ Hà Nội 

(HBĐT) - Ngày 24/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Văn bản số 5816/VPUBND-KGVX về việc quản lý người về đến từ Hà Nội.

Quy định mới về hủy, xác lập lại số định danh cá nhân

(HBĐT) - Bộ Công an ban hành Thông tư số 59/2021/TT-BCA quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD) và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/ 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 37/2021/NĐ-CP, ngày 29/3/2021. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

(HBĐT) - Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ban hành ngày 24/5/ 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP, ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Nhiều thay đổi về chính sách ưu đãi với người có công

(HBĐT) - Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 được Quốc hội ban hành ngày 9/12/2020 về ưu đãi người có công với cách mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh năm 2005.