Xã Ngọc Lương (Yên Thuỷ) có trên 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó, đồng bào dân tộc Mường chiếm đa số. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, xã đã vận động, phát huy tốt vai trò của đồng bào, nhân dân các dân tộc đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đảng bộ xã Đa Phúc lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện Yên Thủy, những năm gần đây, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh và huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc (Yên Thuỷ) đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và được công nhận năm 2023.

Xóm Rụt chuyển mình nhờ xây dựng nông thôn mới

Với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân, xóm Rụt, xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã đổi thay nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến với bản làng này không chỉ được nghe những câu chuyện về hiến đất mở đường, mà còn được ngắm nhìn những vườn mẫu đem lại thu nhập cao.

Hệ thống lưới điện nông thôn dài hơn 7.156 km

Những năm qua, hạ tầng lưới điện nông thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn.

Nông dân huyện Tân Lạc tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các chương trình công tác hội, khẳng định vai trò tập hợp, đoàn kết, động viên nông dân tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Xã Lâm Sơn vướng tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn

Xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao. Còn 2 tiêu chí về giáo dục; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn xã cần hoàn thành để được công nhận đạt NTM nâng cao, trong đó tiêu chí về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn được xác định là khó hoàn thành nhất.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo tiền đề hoàn thành tiêu chí về thu nhập và giảm nghèo

Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất được xem là tiêu chí quan trọng trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Hình thức tổ chức sản xuất phát triển là nền tảng để thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo. Từ thực tế đó, trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình đã tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện tiêu chí này.

Trên 438 tỷ đồng thực hiện cứng hoá giao thông nông thôn

Thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới, từ năm 2021 đến nay, tỉnh Hoà Bình đã triển khai thực hiện Đề án cứng hoá đường giao thông nông thôn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Dồn điền đổi thửa được gần 4.700 ha

Nhằm thực hiện các tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền đã tích cực chỉ đạo triển khai công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND, ngày 6/11/2018 về dồn điền đổi thửa.

Huyện Yên Thuỷ nỗ lực thực hiện tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục

Đến hết năm 2023, huyện Yên Thủy thực hiện đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, còn 4 tiêu chí chưa đạt, trong đó có tiêu chí số 5 về y tế - văn hóa - giáo dục. Huyện đang tập trung nguồn lực đầu tư, huy động sức dân thực hiện tiêu chí, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Xã Bình Thanh nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Với sự tiếp sức của các chương trình, dự án cùng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, xã Bình Thanh (Cao Phong) đã về đích nông thôn mới (NTM) từ năm 2022. Đây cũng là động lực để cán bộ, nhân dân phát huy kết quả đạt được, chung tay xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, tiến bộ.

17 xã đạt tiêu chí về giao thông trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Theo Sở Giao thông Vận tải, từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh và nhân dân tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng các công trình giao thông để từng bước hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới.

Có 86/129 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao xã, thôn, Trung tâm VH-TT&TT các huyện, thành phố; tu bổ, tôn tạo các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch nông thôn. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao của nhân dân.

MTTQ các cấp huyện Kim Bôi: Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Với cách làm sáng tạo, chủ động, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn huyện Kim Bôi không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng loại hình hoạt động để tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Xã Đông Lai lan tỏa phong trào hiến đất làm đường giao thông

Từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM), việc hiến đất làm đường giao thông phục vụ nhu cầu dân sinh ở xã Đông Lai (Tân Lạc) đã trở thành phong trào thi đua và được lan tỏa rộng khắp.