(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hiền (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai sinh bị xử phạt như thế nào?

Điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thúy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết để người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động (CNLĐ) cần những điều kiện gì?

Quy định về đăng ký hộ tịch trực tuyến

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tùng (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc đăng ký hộ tịch trực tuyến (HTTT) được thực hiện như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP  LUẬT: Tiêu chí xếp loại cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Hải (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ ở mức không hoàn thành nhiệm vụ dựa trên những tiêu chí nào?

Xử phạt hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo bị xử phạt như thế nào?

Mức hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người lao động (NLĐ) được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp (BNN) như thế nào?

Quy định lưu giữ tài liệu đánh giá chất lượng cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc lưu giữ tài liệu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi vi phạm quy định về quản lý quốc tịch bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đạt (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN) được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hòa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về đấu tranh bảo vệ an ninh mạng (ANM)?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục

(HBDDT) - Bà Nguyễn Thị Liên (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục? Trả lời: Điều 22, Luật Giáo dục năm 2019 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong cơ sở giáo dục gồm:

Trường hợp thôi tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trước thời hạn?

Thông tin về quốc phòng, an ninh, cơ yếu thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những thông tin nào về QP-AN, cơ yếu thuộc phạm vi bảo vệ bí mật Nhà nước?

Các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết các hành vi nào về dân quân tự vệ (DQTV) bị nghiêm cấm?

Thông tin về chính trị thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

(HBĐT) -  Ông Nguyễn Hữu Lợi (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những thông tin về chính trị nào thuộc phạm vi bí mật Nhà nước?

Các trường hợp miễn tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) ?

Quy định thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

(HBĐT) - Ông Lê Văn Nam (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như thế nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV)?

Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?