(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Ngân (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu tổ chức, cơ quan có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Minh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn?

Thông tin về tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Khánh (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những thông tin gì về lĩnh vực tổ chức, các bộ thuộc phạm vi bí mật Nhà nước?

Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục

(HBĐT)- Ông Lê Văn Huy (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục gồm những nguồn nào?

Giải đáp pháp luật:
Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên (PCTN) nhà giáo?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về đất sử dụng cho xây dựng, kiên cố hóa đê điều

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết phát luật quy định về đất sử dụng cho xây dựng, kiên cố hóa đê điều như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên (PCTN) nhà giáo?

Điều kiện tách hộ để đăng ký thường trú

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Cúc (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết thành viên trong gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp cần những điều kiện gì?

Quy định nội dung thương lượng tập thể

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc thương lượng tập thể gồm những nội dung gì?

Nguyên tắc thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc khắc phục hậu quả thiên tai thực hiện theo những nguyên tắc nào?

Về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề cho lao động bị thu hồi đất

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Việc thu hồi đất nông nghiệp để quy hoạch đô thị hóa, phát triển khu công nghiệp tại một số địa phương trong tỉnh dẫn đến một bộ phận người dân không còn đất sản xuất. Vậy người dân bị thu hồi đất có được hưởng chính sách chuyển đổi nghề, hỗ trợ tạo việc làm để giúp ổn định cuộc sống?

Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (TCLĐCN)?

Giải đáp pháp luật:
Trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Lan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công dân được đăng ký thường trú (ĐKTT) tại chỗ ở hợp pháp nhưng không thuộc quyền sở hữu trong những trường hợp nào?

Những hành vi bị nghiêm cấm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(HBĐT) - Bà Đào Thị Hồng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)?

Giải đáp pháp luật: Nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiển (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định nguồn nhân lực cho phòng, chống thiên tai (PCTT) gồm những lực lượng nào?

Giải đáp pháp luật: Quy định về tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiêu hủy tài liệu bí mật Nhà nước trong những trường hợp nào, đáp ứng các yêu cầu gì?

Nguyên tắc sử dụng lao động chưa thành niên

Ông Nguyễn Văn Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sử dụng lao động chưa thành niên (LĐCTN) phải tuân theo những nguyên tắc nào?

Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã

(HBĐT) - Ông Lê Văn Hưng (Tân Lạc) hỏi:  Đề nghị cho biết nguồn vốn hoạt động của Quỹ hợp tác xã (HTX) được hình thành từ những nguồn nào?

Các lĩnh vực khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Vĩnh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết Nhà nước khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) trong những lĩnh vực nào?

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?

Hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Trách nhiệm của cá nhân trong phòng cháy, chữa cháy

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết cá nhân có trách nhiệm như thế nào trong phòng cháy và chữa cháy (PC&CC)?

Giải đáp pháp luật:
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên

(HBĐT) - Ông Lê Bình (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN) đối với công ty TNHH MTV cần những giấy tờ gì?