(HBĐT) - Ông Nguyễn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn đào tạo nghề công chứng?

Những trường hợp nghiêm cấm xây dựng công trình trên đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiệp (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào nghiêm cấm xây dựng công trình trên đất?

Yêu cầu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

(HBĐT) - Ông Nguyễn Thành (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Quy định về người được trợ giúp pháp lý

Bà Nguyễn Thị Hương (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý (TGPL)?

Giải đáp pháp luật: Di tích được xếp hạng cấp tỉnh

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hòa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định về di tích được xếp hạng cấp tỉnh?

Giải đáp pháp luật: Bảo đảm quyền dân sự của trẻ em

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Loan (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo đảm quyền dân sự của trẻ em được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật: Trách nhiệm của chủ quản lý công trình thủy lợi

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiển (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết chủ quản lý công trình thủy lợi (CTTL) có trách nhiệm như thế nào?

Tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết tiêu chuẩn trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về khấu trừ tiền lương

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hà (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về khấu trừ tiền lương như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Đối tượng được mua nhà ở để phục vụ tái định cư

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thuận (Lạc Thuỷ) hỏi: Đề nghị cho biết đối tượng nào được mua nhà ở để phục vụ tái định cư?

Giải đáp pháp luật:
Hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Liên (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập được quy định như thế nào?

Đối tượng bị truy nã

(HBĐT) - Ông Vũ Văn Học (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những đối tượng nào bị phát lệnh truy nã?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT: Quy định về hình phạt tử hình

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về hình phạt tử hình như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện để giao dịch dân sự có hiệu lực là gì?

Quy định về thẩm quyền thu hồi đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về thẩm quyền thu hồi đất (THĐ)?

Trách nhiệm của người tiếp cận bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Vĩnh (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người tiếp cận bí mật Nhà nước (BMNN) có trách nhiệm gì?

Quy định nghĩa vụ của người sử dụng lao động

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hảo (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động có những nghĩa vụ gì? Trả lời: Khoản 2, Điều 6, Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau:

Điều kiện lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cần đáp ứng những điều kiện gì?

Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Sơn (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định người khiếu nại, tố cáo (KN-TC) tại trụ sở tiếp công dân (TCD) có quyền, nghĩa vụ gì?

Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) có hiệu lực trong bao lâu?