(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ việc dân sự có quyền gì trong thi hành án (THA)?

Quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn trong xử lý vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hoàng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh được áp dụng những biện pháp ngăn chặn nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp gây bất lợi đối với hoạt động công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thúy (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế gây bất lợi đối với hoạt động công đoàn (CĐ) bị xử phạt như thế nào?

Phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa

Ông Đinh Văn Tuấn (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào?

Xử phạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không đăng ký với UBND cấp xã

Bà Lê Thị Hòa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đăng ký với UBND cấp xã thì bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại

Ông Nguyễn Văn Lâm (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm về tuyển dụng lao động làm việc cho tổ chức nước ngoài

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thủy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về tuyển dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (NN) tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thùy (Lạc Sơn): Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)?

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Huân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như thế nào, phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép (TDNDĐKCGP) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác (THT) được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất (SDĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Công việc người lao động không được làm ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những công việc nào người lao động (NLĐ) không được làm ở nước ngoài?

Đơn đề nghị của 5 công dân huyện Kim Bôi không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước

(HBĐT) - Vừa qua, UBND tỉnh nhận được đơn của 5 hộ dân ở thị trấn Bo (Kim Bôi) đề nghị xem xét, xử lý việc Công ty CP Công nghệ phẩm Hòa Bình bán tài sản là ki ốt trái quy định pháp luật.

Nội dung quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết công tác quản lý Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia (PCTHCRB) gồm những nội dung gì?

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lâm nghiệp của Chủ tịch UBND cấp xã

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Tiến (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp như thế nào?

Xử phạt trường hợp không sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp để hoang đất trồng cây hàng năm không sử dụng có bị xử phạt không?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc sửa đổi, bổ sung thông tin hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) được quy định như thế nào?

Quy định tiêu chuẩn hòa giải viên lao động

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hòa giải viên lao động cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Xử phạt cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp cơ sở tôn giáo chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định bị xử phạt như thế nào?

Quy định điều kiện văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Phương (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng các điều kiện gì?