(HBĐT) - Chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73 của Chính phủ Cử tri hỏi: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm có kế hoạch phân bổ kinh phí để chi trả chế độ của công an viên nghỉ công tác theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 7/9/2009 của Chính phủ.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn quan tâm đến công tác thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng cho đối tượng là cán bộ, công chức. Hiện nay, một số trường hợp đã làm hồ sơ nhưng chưa được giải quyết.

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện an toàn phòng cháy đối với khu dân cư

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết khu dân cư phải bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định cung cấp thông tin đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hoàng (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định cung cấp thông tin về đối tượng tham gia BHYT bị xử phạt như thế nào?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri về việc hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Cử tri hỏi: UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ bị ảnh hưởng sập nhà, tốc mái do thiên tai, mưa bão, dông lốc kèm mưa đá, đặc biệt là hộ chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Không đủ cơ sở thu hồi 700 ha đất tại xã Tân Minh của Công ty Phú Thịnh

(HBĐT) - Cử tri hỏi: Đề nghị thu hồi 700 ha đất của xã Tân Minh giao Công ty Phú Thịnh từ năm 2011 thực hiện dự án trồng rừng để Nhân dân sản xuất, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo.

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

(HBĐT) - Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - Về việc thi công nhà ở, khu dân cư trên địa bàn thị trấn Mãn Đức chậm tiến độ 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT
Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

(HBĐT) - Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp thông tin, sử dụng thông tin trong hoạt động báo chí

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng thông tin của cơ quan báo chí bị xử phạt như thế nào?

UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri
Chưa có chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi gia cầm gặp khó khăn do dịch Covid-19

(HBĐT) - Bạn đọc hỏi: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ hộ chăn nuôi gia cầm quy mô khoảng 2 nghìn con gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Xử phạt vi phạm về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm các quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi bị xử phạt như thế nào?

Hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Toàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc hoãn thi hành quyết định phạt tiền trong xử lý vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Duy (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm gì trong phòng, chống tác hại của rượu, bia (THCRB)?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt vi phạm về truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Hoa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm các quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Quy định điều kiện xuất cảnh của công dân

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Lê (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết điều kiện xuất cảnh của công dân được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về uống rượu, bia, địa điểm không uống rượu, bia

Ông Nguyễn Văn Thủy (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Các phương thức nhận kết quả đăng ký hộ tịch trực tuyến

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoà (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người đăng ký hộ tịch (ĐKHT) trực tuyến được nhận kết quả theo những phương thức nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định trách nhiệm của người trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước

(HBĐT) - Bà Lê thị Thoa (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người trực tiếp quản lý bí mật Nhà nước (BMNN) có trách nhiệm gì?

Giải đáp pháp luật:
Quy trình thu thập vân tay người đề nghị cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Minh (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết quy trình thu thập vân tay (TTVT) người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử quy định như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Xử phạt vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thủy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá bị xử phạt như thế nào?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Căn cứ xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết dựa vào căn cứ nào để xác định vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Xử phạt vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Đức (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá (HTL) bị xử phạt như thế nào?