(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Phương (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết văn bản giấy được chuyển đổi từ hồ sơ, kết quả điện tử phải đáp ứng các điều kiện gì?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quyền và nghĩa vụ của cơ sở chế biến lâm sản

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết cơ sở chế biến lâm sản có quyền và nghĩa vụ gì?

Giải đáp pháp luật:
Chuẩn bị hồ sơ điện tử thực hiện thủ tục hành chính

(HBĐT) - Bà Đinh Thị Hải (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Bà Nguyễn Thị Luyến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đất đai như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định tài sản chung của tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết tài sản chung của các thành viên tổ hợp tác hình thành từ những nguồn nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động

(HBĐT) - Ông Nguyễn Hải Long (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quyền của công dân về cư trú

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hiền (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết công dân có những quyền gì về cư trú?

Xử phạt vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hoa (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người sử dụng lao động (NSDLĐ) vi phạm quy định về đối thoại tại nơi làm việc thì bị xử phạt như thế nào?

Các trường hợp tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Tiến (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết việc tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) được thực hiện trong những trường hợp nào?

Về vụ việc lễ cấp sắc mời hàng trăm người đến dự tại xã Tân Pheo

(HBĐT) - Vừa qua, qua số điện thoại đường dây nóng 0911.237.766, Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được phản ánh của người dân về việc tập trung đông người trong lễ đặt tên cho con ngày 11/4/2020, tại gia đình ông Lê Văn Xuân, xóm Bương, xã Tân Pheo (Đà Bắc) trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi hủy hoại đất

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thanh (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết người có hành vi hủy hoại đất thì bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Điều kiện bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hiếu (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết bến, bãi tập kết cát, sỏi lòng sông sau khai thác phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt cảnh cáo công chức vi phạm trong xử lý vi phạm hành chính

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hoàn (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết công chức vi phạm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) bị phạt cảnh cáo trong trường hợp nào?

Trách nhiệm của người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Dũng (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết người được giao sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ có trách nhiệm gì? Trả lời:

Quy định bảo vệ môi trường trong canh tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết việc bảo vệ môi trường trong canh tác được quy định như thế nào?

Xử phạt vi phạm về sử dụng vật liệu bao gói thực phẩm

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Hà (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng vật liệu bao gói, chứa đựng trực tiếp thực phẩm trong SX-KD thực phẩm bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quy định giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Long (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết để chứng minh người có quốc tịch Việt Nam cần những giấy tờ gì?

Giải đáp pháp luật:
Quy định về kỷ luật khiển trách cán bộ, công chức

(HBĐT) - Bà Vũ Thị Thu (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với cán bộ, công chức (CB, CC) có hành vi vi phạm nào trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC)?

Giải đáp pháp luật:
Quy định quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Chiến (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm được quy định như thế nào?