(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Toàn (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết các hành vi nào về dân quân tự vệ (DQTV) bị nghiêm cấm?

Thông tin về chính trị thuộc phạm vi bí mật Nhà nước

(HBĐT) -  Ông Nguyễn Hữu Lợi (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những thông tin về chính trị nào thuộc phạm vi bí mật Nhà nước?

Các trường hợp miễn tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tiến (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) ?

Quy định thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh

(HBĐT) - Ông Lê Văn Nam (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết thời hạn của giấy tờ xuất nhập cảnh được quy định như thế nào?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng lực lượng dự bị động viên

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thành (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị cấm trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên (DBĐV)?

Quy định về nâng ngạch công chức

(HBĐT) - Bà Lê Thị Loan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về nâng ngạch công chức? Trả lời: Theo khoản 8, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, quy định về nâng ngạch công chức như sau:

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện

Bà Bùi Thị Loan (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động thư viện?

Quy định độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ

(HBĐT) - Ông Trần Văn Hùng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết quy định pháp luật về độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trong thời bình?

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:
Các trường hợp chịu trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức về quản lý đất

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hải (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết người đứng đầu của tổ chức chịu trách nhiệm đối với việc quản lý đất trong các trường hợp nào?

Quy định về vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thiện (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (VLNQD) được quy định như thế nào?

Xử phạt hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thu (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức theo quy định của pháp luật về đất đai thì bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thoa (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ việc dân sự có quyền gì trong thi hành án (THA)?

Quy định áp dụng biện pháp ngăn chặn trong xử lý vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Hoàng (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trong quá trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh được áp dụng những biện pháp ngăn chặn nào?

Xử phạt vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp gây bất lợi đối với hoạt động công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thúy (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế gây bất lợi đối với hoạt động công đoàn (CĐ) bị xử phạt như thế nào?

Phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa

Ông Đinh Văn Tuấn (Đà Bắc) hỏi: Đề nghị cho biết phạm vi bảo vệ kè giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào?

Xử phạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không đăng ký với UBND cấp xã

Bà Lê Thị Hòa (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đăng ký với UBND cấp xã thì bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại

Ông Nguyễn Văn Lâm (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về thăm dò khoáng sản độc hại bị xử phạt như thế nào?

Xử phạt vi phạm về tuyển dụng lao động làm việc cho tổ chức nước ngoài

(HBĐT) - Bà Lê Thị Thủy (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về tuyển dụng người lao động (NLĐ) Việt Nam làm việc cho tổ chức nước ngoài (NN) tại Việt Nam bị xử phạt như thế nào?

Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng

(HBĐT) - Bà Bùi Thị Thùy (Lạc Sơn): Đề nghị cho biết quy định pháp luật về nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ)?

Thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Huân (TP Hòa Bình) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định về thời hạn điều tra vụ việc cạnh tranh như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Giá trị pháp lý kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử

(HBĐT) - Bà Lê Thị Hương (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như thế nào, phải bảo đảm các yêu cầu gì?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Tùng (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi thăm dò nước dưới đất không có giấy phép (TDNDĐKCGP) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xác minh phần đóng góp của thành viên tổ hợp tác (THT) được thực hiện như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Xử phạt vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Loan (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết trường hợp vi phạm quy định về giấy tờ, chứng từ trong việc sử dụng đất (SDĐ) bị xử phạt như thế nào?

Giải đáp pháp luật:
Công việc người lao động không được làm ở nước ngoài

(HBĐT) - Bà Nguyễn Thị Liên (Kim Bôi) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những công việc nào người lao động (NLĐ) không được làm ở nước ngoài?