Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của huyện Lương Sơn đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, thu hút nhân dân tham gia, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN tại địa phương.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 24 - 25/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lương Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong 2 ngày 24 - 25/6, Ủy ban MTTQ huyện Cao Phong tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2024 – 2029

Trong 2 ngày 23 - 24/6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Thuỷ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có 161 đại biểu đại diện cho nhân dân các dân tộc trong huyện.

Mặt trận Tổ quốc huyện Lạc Sơn: Giám sát, phản biện xã hội đi vào chiều sâu

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn cho biết: Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội (GS, PBXH). Hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, cụ thể, chặt chẽ hơn, phát huy hiệu quả thiết thực, khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 20 - 21/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Đà Bắc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bôi nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 18 - 19/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Kim Bôi tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Mai Châu nhiệm kỳ 2024 - 2029 

Trong 2 ngày 13 - 14/6, Ủy ban MTTQ huyện Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có 170 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Thủy lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 13 - 14/6, Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

MTTQ huyện Yên Thủy: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Yên Thủy đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 22 - 23/5, Ủy ban MTTQ TP Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tham dự có 220 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân TP Hòa Bình. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Từ đầu năm đến nay, Huyện ủy Cao Phong và các cấp ủy trực thuộc từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể; tăng cường kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp phối hợp với MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH trên địa bàn.

MTTQ huyện Tân Lạc: Củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện Tân Lạc và các tổ chức thành viên đã phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng, từ đó từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 11, khoá XV

Chiều 3/5, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (kỳ họp bất thường). Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong 2 ngày 25 - 26/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Lạc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.