(HBĐT) - Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Xây dựng Đảng T.Ư trao đổi với lãnh đạo huyện Đà Bắc về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Trung tuần tháng 2/2020, BTV Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Nhiều ý kiến đóng góp vào công tác xây dựng Đảng, về chủ đề Đại hội, đề xuất một số giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu khó đạt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư lớn, các công trình trọng điểm có sức lan tỏa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững; quan tâm tới phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm QP-AN. Đồng chí Nguyễn Văn Cửu, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cho rằng: Tiểu Ban văn kiện đã chuẩn bị các dự thảo văn kiên công phu, chu đáo, đánh giá toàn diện kết quả đạt được, phân tích rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp khắc phục của BCH Đảng bộ tỉnh; thể hiện được tư duy, tầm nhìn chiến lược, phản ánh được mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản, thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Bày tỏ sự tin tưởng với sự cố gắng của toàn Đảng bộ và Nhân dân, tỉnh sẽ đạt được nhiều thành tựu KT-XH trong nhiệm kỳ tới...
Cũng trong tháng 2, BTV Huyện ủy huyện Lạc Sơn tổ chức lấy ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu đổi mới trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển KT-XH. Đồng thời phân tích, đề xuất đóng góp vào những mục tiêu, giải pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, quan tâm huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, cải thiện căn cơ cuộc sống đồng bào vùng khó khăn, định hướng khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh nông nghiệp, gắn với phát triển du lịch, giữ gìn bản sắc văn hóa Mường Vang.

Nhiều cấp ủy đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính chính trị cấp mình, đóng góp được nhiều ý kiến có chất lượng vào báo cáo chính trị của cấp ủy cấp trên. Theo chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, việc xây dựng báo cáo của Đảng bộ các cấp phải đồng bộ, thống nhất với báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh. Báo cáo chính trị và các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc, các tầng lớp Nhân dân, coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân.

Ngày 18/3/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 51-HD/BTGTU hướng dẫn việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến Nhân dân; tổng hợp các ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, nội dung thảo luận, góp ý của Nhân dân tập trung vào báo cáo chính trị của BCH T.Ư khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đóng góp ý kiến vào chủ đề của đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021 - 2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021 – 2025… Thời gian thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân bắt đầu từ ngày 1 - 30/6/2020 đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, từ ngày 15/10 - 15/11/2020 đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
Hình thức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân: gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí; gửi ý kiến đóng góp tới cấp uỷ Đảng các cấp hoặc gửi về T.Ư; góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức CT-XH; đóng góp của đại hội và hội nghị các cấp vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng bộ các cấp, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng phải đảm bảo theo đúng Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 của BTV Tỉnh uỷ; chi bộ, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của đơn vị mình, của Đảng bộ cơ sở; chi bộ, Đảng bộ cơ sở đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của đơn vị mình, của huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Đảng bộ cấp huyện: thảo luận các dự thảo văn kiện của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và của cấp mình. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng đăng toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (trong các số báo từ ngày 15 - 30/10/2020); dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (trong các số báo từ ngày 1 - 15/6/2020); có bài giới thiệu quan điểm, nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề "Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII” để tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải và tổng hợp các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, trí thức…

L.C

Các tin khác


Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023

(HBĐT) - Ngày 29/5, Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình đã tổ chức Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Hoà Bình lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đinh Văn Ổn, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo xây dựng quê hương Lạc Thủy ngày càng giàu đẹp

Đồng chí Quách Thế Ngọc 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lạc Thủy

Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lần thứ X

(HBĐT) - Trong hai ngày 28 - 29/5, Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025

(HBĐT) - Sáng 28/5, Đảng bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư TT Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Chấm chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019

Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIV, năm 2019 đã khai mạc ngày 29/5, tại Hà Nội.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

(HBĐT) - Ngày 26/5, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Xung quanh vấn đề này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình cho rằng, về nguyên tắc, điều khoản hoạt động của Quốc hội phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tính hợp hiến. Đồng thời, cần quy định rõ hơn chức trách, nghĩa vụ của ĐBQH, góp phần nâng cao chất lượng ĐBQH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục