(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 883/UBND-TCTM ngày 22/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý trong thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 42/2020/NQ, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hỗ trợ; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp, không thuộc diện được hưởng chính sách, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ còn sót, chưa có trong danh sách hưởng kinh phí hỗ trợ và tổng hợp, đề xuất gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/5 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện, đồng thời xem xét, xử lý, kỷ luật... theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi trục lợi chính sách, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chính sách, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là những nơi có kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, thẩm định lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 24/2020/NQ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/5. Tiếp tục rà soát, tổ chức thẩm định danh sách và hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện trình bổ sung những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhưng bị sót, thiếu trong danh sách đã phê duyệt, đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các huyện, thành phố, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3051/VPUBND-TCTM, ngày 13/5/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020.

Văn bản chỉ rõ: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, phân loại, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở LĐ-TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách làm cơ sở tổ chức thực hiện chi trả theo đúng quy định; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp trong quá trình thực hiện. Phối hợp tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian nhanh nhất; Không để lợi dụng trục lợi chính sách; Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ.


B.M (TH)

Các tin khác


Huyện Lương Sơn quan tâm thực hiện cải cách tổ chức bộ máy

(HBĐT) - Cải cách tổ chức bộ máy là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đã được huyện Lương Sơn triển khai thời gian qua nhằm tinh gọn bộ máy chính quyền, các cơ quan, đơn vị, cũng như tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đảng bộ huyện Yên Thủy phát huy dân chủ, trí tuệ chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, thời gian qua, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ huyện Yên Thủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng văn kiện đại hội. BTV Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc chú trọng làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Chỉ đạo phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các ngày lễ lớn của đất nước.

Trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng 28/5 Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Quốc hội thảo luận về phòng chống xâm hại trẻ em

(HBĐT) - Ngày 27/5, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV làm việc dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Quốc hội dành một ngày làm việc để tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh.

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Sơn lần thứ VIII

(HBĐT) - Ngày 26/5, Đảng bộ Quân sự huyện Lạc Sơn tổ chức phiên Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục