(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 883/UBND-TCTM ngày 22/5/2020 về việc tăng cường công tác quản lý trong thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 42/2020/NQ, ngày 9/4/2020 của Chính phủ.


Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong diện được hỗ trợ; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp, không thuộc diện được hưởng chính sách, các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ còn sót, chưa có trong danh sách hưởng kinh phí hỗ trợ và tổng hợp, đề xuất gửi Sở LĐ-TB&XH trước ngày 25/5 để thẩm định, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh; Kịp thời chấn chỉnh, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân còn để sai sót trong quá trình thực hiện, đồng thời xem xét, xử lý, kỷ luật... theo thẩm quyền. Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân nào có hành vi trục lợi chính sách, vi phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện chính sách, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xử lý theo quy định của pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện chi trả, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách. Phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát trong thực hiện chính sách hỗ trợ, nhất là những nơi có kiến nghị, phản ánh của người dân.

Sở LĐ-TB&XH khẩn trương rà soát, thẩm định lại các đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 24/2020/NQ, đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 28/5. Tiếp tục rà soát, tổ chức thẩm định danh sách và hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND cấp huyện trình bổ sung những đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách nhưng bị sót, thiếu trong danh sách đã phê duyệt, đề xuất, trình Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện tại các huyện, thành phố, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

* Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 3051/VPUBND-TCTM, ngày 13/5/2020 về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 29/4/2020.

Văn bản chỉ rõ: Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH, UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê, phân loại, tổng hợp các đối tượng được hỗ trợ, gửi Sở LĐ-TB&XH thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách làm cơ sở tổ chức thực hiện chi trả theo đúng quy định; Kịp thời phát hiện các đối tượng trùng lắp trong quá trình thực hiện. Phối hợp tổ chức thực hiện chi trả đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, đảm bảo thời gian nhanh nhất; Không để lợi dụng trục lợi chính sách; Chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ.


B.M (TH)

Các tin khác


Nêu cao trách nhiệm người đại biểu dân cử

(HBĐT) - Với việc tổ chức nhiều kỳ họp bất thường, kỳ họp chuyên đề để kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng của tỉnh; tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, HĐND tỉnh đã phát huy vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Qua đó, đóng góp tích cực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tăng cường hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế

(HBĐT) - Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác đối ngoại đối với vấn đề hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển KT - XH và đưa hình ảnh, văn hóa, con người Hòa Bình đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này.

Tổng kết và trao giải cuộc thi viết Phóng sự - Ký sự Hòa Bình về chủ đề “Hòa Bình - Dấu ấn đổi mới"

(HBĐT) - Ngày 25/9, Báo Hòa Bình tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết Phóng sự - ký sự về chủ đề "Hòa Bình - dấu ấn đổi mới" năm 2019 - 2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và Truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phấn khởi hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

(HBĐT) - Chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sự kiện chính trị trọng đại nhất của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ được tổ chức tại TP Hòa Bình - trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Những ngày này, khắp thành phố đâu đâu cũng rợp sắc cờ hoa, không khí dịu mát của trời thu như hòa quyện với lòng người phấn chấn hướng tới đại hội.

Đảng bộ Sở Xây dựng: Chăm lo công tác xây dựng Đảng

(HBĐT) - Từ việc chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng bộ Sở Xây dựng đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực xây dựng như: Quy hoạch và kiến trúc, quản lý hoạt động xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, công nghiệp, thị trường bất động sản; đồng thời, lãnh đạo đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục