(HBĐT) - Ngày 23/7, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI tiếp tục chương trình nghị sự với phiên thảo luận tại hội trường, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên bế mạc.


Các đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường.

Tại phiên thảo luận, đã có 36 đại biểu tham gia thảo luận tại tổ, 8 đại biểu tham gia phát biểu thảo luận tại hội trường về các nội dung trình tại kỳ họp. Theo đó, các đại biểu dành thời gian thảo luận về một số nội dung trong báo cáo KT-XH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Vấn đề tập trung thảo luận sâu là các chỉ tiêu kinh tế khó đạt năm 2020, các đại biểu đề nghị tỉnh cần có giải pháp cụ thể để tăng thu ngân sách địa phương, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, các điểm nghẽn trong đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và giải quyết dứt điểm các dự án không triển khai, chậm triển khai, để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Nhóm vấn đề thứ hai là việc giải quyết các chế độ, chính sách cho người dân sau sáp nhập đơn vị hành chính, cụ thể là công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư, giải quyết các giấy tờ, thủ tục hành chính cho người dân và vấn đề giải quyết các trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, xóm sau sáp nhập, để tránh tình trạng lãng phí, xuống cấp. Cùng với đó, các đại biểu quan tâm đến việc triển khai các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số như: giáo dục, nước sạch sinh hoạt, tuyên truyền, phổ biến pháp luật... Đặc biệt là quan tâm bố trí nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Nhiều đại biểu quan tâm đến việc hỗ trợ cho lao động tự do, hộ kinh doanh... theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu thảo luận, lãnh đạo các sở: KH&ĐT, NN&PTNT trao đổi, giải trình làm rõ. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã đánh giá cao kết quả thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp, trong đó nêu rõ: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tiếp tục tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo, nghị quyết, đồng thời, tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước của ngành mình, tích cực giải quyết có hiệu quả các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc đã được thảo luận tại kỳ họp.


Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết trình tại kỳ họp. 

Tiếp đó, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 26 nghị quyết về phát triển KT-XH: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021. Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016 – 2020. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng kế hoạch vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2035. Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng kế hoạch, vốn đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020. Nghị quyết về bãi bỏ một số nội dung tại các nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT - XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức CT-XH ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc đổi tên xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Nghị quyết về việc điều chỉnh chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68. Nghị quyết về việc phân bổ nguồn vốn nước ngoài bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) năm 2020. Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định bổ sung các danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phần trăm trích nộp những khoản phí, lệ phí. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ để thực hiện dự án xây dựng công trình cột ăng ten, trạm tiếp sóng Đài PT-TH huyện Mai Châu… và các nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất, rừng sang thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (Toàn văn bài phát biểu)  nêu rõ: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thông qua 30 nghị quyết về phát triển KT-XH và công tác cán bộ. Đây là những chính sách, chủ trương có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH của tỉnh. HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư, BTV Tỉnh ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt "nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH, nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020.


 Đinh Hòa 

Các tin khác


Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, phụ nữ huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, đại diện các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục