(HBĐT) - Từ việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với kiểm tra, đôn đốc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.


Cán bộ, công chức xã Hiền Lương (Đà Bắc) nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân.

Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, BTV Huyện ủy Lạc Sơn đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện NQ T.Ư về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tập trung vào rà soát đánh giá chất lượng đội ngũ, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ; chú trọng phê bình, tự phê bình trong Đảng, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ huyện đã khắc phục cơ bản khuyết điểm về việc chậm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý ở các cơ quan, đơn vị; kịp thời kiện toàn, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, vi phạm khuyết điểm trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao... Thông qua đó, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức thiết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo GPMB hồ chứa nước Cánh Tạng, chuẩn bị quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Nhiều năm qua, tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn ổn định. 

Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 512 tổ chức cơ sở Đảng, trên 67.505 đảng viên. Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động (CTHĐ) số 10-CTr/TU, ngày 23/1/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”. Tất cả các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa văn bản chỉ đạo thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. BTV Tỉnh ủy, cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết và CTHĐ, lấy kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) hàng năm. 100% cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ...

Công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình được đặc biệt coi trọng. Từ năm 2017 - 2020, có 96 tập thể, 89 cá nhân được cấp ủy cấp cơ sở, BTV cấp ủy cấp huyện và BTV Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm. Nội dung gợi ý kiểm điểm có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận, quần chúng quan tâm. Giai đoạn 2016 - 2020, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.107 đảng viên, 2.553 tổ chức Đảng (TCĐ); giám sát 10.855 đảng viên, 4.069 TCĐ; 1.131 đảng viên, 17 TCĐ bị thi hành kỷ luật. Trong đó, số đảng viên bị thi hành kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” bằng hình thức khiển trách 247 đảng viên; cảnh cáo 109 đảng viên; cách chức 22 đảng viên; khai trừ 91 đảng viên. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh ủy có chỉ đạo cụ thể nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của CB, ĐV, TCĐ, rà soát chất lượng cán bộ, công chức, thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ, đánh giá, xếp loại CB, ĐV, TCĐ; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng bảo đảm đúng hướng dẫn của T.Ư và sát tình hình thực tế. 

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; giúp cấp ủy, TCĐ, đội ngũ CB, ĐV nhận thức sâu sắc vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng; nhận thức về nguy cơ, nhận diện những biểu hiện và đề ra các giải pháp cần làm ngay để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là người đứng đầu được tăng cường. Nhiều vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận được tập trung giải quyết đạt hiệu quả. Những kết quả đó đã củng cố niềm tin của CB, ĐV, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển bền vững, đạt mức phát triển trung bình so với cả nước vào năm 2025.


Lê Chung - Lê Thu Hường (Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành phố Hà Nội)


Các tin khác


Bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 21/10, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 – 10/12/2021). Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành và các phòng chuyên môn của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhanh chóng kiểm soát ổ dịch mới

Tối 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhằm kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý, phản hồi từ các địa phương về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và hai dự án Luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tổ 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật Thống kê

(HBĐT) - Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nghe 2 dự thảo Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021

(HBĐT) - Chiều 20/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất thời gian, nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; một số sở, ban, ngành liên quan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục