(HBĐT) - Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 26/5, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tham gia thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.
Đại biểu Đặng Bích Ngọc phát biểu thảo luận về kết quả giám sát giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc nhận định việc Quốc hội đưa nội dung này vào chương trình kỳ họp để Quốc hội thảo luận tại hội trường là hết sức đúng đắn, đáp ứng được mong mỏi của cử tri và nhân dân. Quốc hội thực hiện thảo luận sẽ góp phần đánh giá toàn diện, đầy đủ về kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc tiếp nhận, phân loại và giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của Quốc hội và các bộ, ngành. Điều này càng minh chứng trong thời gian qua, Quốc hội đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt đông; sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân, luôn đồng hành với Nhân dân.

Theo số liệu tại báo cáo kết quả giám sát, thông qua các đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã tiếp nhận, tổng hợp được 2.593 kiến nghị cử tri. Trong đó, có 91 kiến nghị liên quan đến các hoạt động của Quốc hội (chiếm 3,5%); 2.469 kiến nghị liên quan đến công tác điều hành của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương (chiếm 95,2%); 20 kiến nghị liên quan đến công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (chiếm 0,8%); 13 kiến nghị liên quan đến các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương (chiếm 0,5%). Kiến nghị đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định. Các ý kiến mà cử tri gửi đến Quốc hội rất đa dạng, phản ánh đa chiều các nội dung từ cơ sở, bao gồm những đánh giá về kết quả nổi bật trong hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng như những vướng mắc, khó khăn mà cử tri và Nhân dân đang gặp phải.

Đến thời điểm này, có 2.589/2.593 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 99,8%, kết quả này thể hiện nỗ lực quyết tâm rất lớn của Quốc hội, Chính phủ,trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đã chú trọng nghiên cứu, giải quyết kiến nghị cử tri, thể hiện tính cầu thị, tiếp thu khi thực hiện công tác quản lý, điều hành, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Việc Quốc hội, Chính phủ nỗ lực trong việc tiếp thu, nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị cử tri đã góp phần tháo gỡ có hiệu quả nhiều khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, cải thiện đời sống của Nhân dân, tạo niềm tin cho cử tri và Nhân dân cả nước. Đặc biệt, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận và trả lời 91/91 kiến nghị, đạt 100%.

Qua tiếp xúc cử tri tại địa phương, cử tri đánh giá cao trách nhiệm của Quốc hội cũng như người đứng đầu Chính phủ và các bộ, ban, ngành. Các nội dung giải quyết, trả lời kiến nghị đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của cử tri và Nhân dân. Một số kiến nghị cụ thể của cử tri đã được các bộ, ngành nghiên cứu, đưa ra các giải pháp thiết thực để giải quyết hoặc giải đáp đầy đủ về những vấn đề cử tri địa phương quan tâm như trả lời của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Ngân hàng Nhà nước… Các nội dung kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp được phân loại rất cụ thể gồm: kiến nghị thuộc thẩm quyền các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ban, ngành.

Trong hoạt động của mình, Quốc hội rất quan tâm đến hoạt động giám sát, luôn xác định mục tiêu "đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”. Điều này được thực tiễn chứng minh đó là chất lượng, hiệu quả giám sát ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Nhiều kiến nghị sắc nét, cụ thể, rõ ràng chỉ ra trách nhiệm của cá nhân, tập thể được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Tiếp thu phản ánh của cử tri, một số Bộ, ngành đã tổ chức nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm. Điều này, thể hiện sự quyết tâm rất lớn của Quốc hội và Chính phủ, nâng cao được vai trò trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ với cử tri và Nhân dân, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cử tri và nhân dân đối với Đảng, Quốc hội và Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả rất tích cực trong công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Đặng Bích Ngọc đồng tình với việc báo cáo giám sát đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác tập hợp, tổng hợp kiến nghị cử tri gửi tới Quốc hội. Một số Đoàn đại biểu Quốc hội chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương nhưng vẫn được tập hợp đề nghị các cơ quan ở Trung ương giải quyết; có kiến nghị ban hành hướng dẫn về một số nội dung mặc dù các nội dung đó đã được pháp luật quy định...

Để công tác tiếp nhận, phân loại và giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri của Quốc hội và các bộ, ngành thật sự đạt chất lượng, hiệu quả cũng như đáp ứng tốt hơn mong mỏi của cử tri và Nhân dân, đại biểu Đặng Bích Ngọc đã đề nghị một số nội dung:

Một là, đề nghị Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện giám sát đến cùng trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri. Không chỉ giám sát về số lượng các trả lời mà cần phải đi sâu giám sát đến chất lượng các nội dung trả lời, thời gian trả lời của các bộ, ngành đáp ứng được yêu cầu của cử tri và Nhân dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đặc biệt có những nội dung trả lời thể hiện lời hứa của các vị trưởng ngành thì cần phải theo đến cùng để kịp thời thông tin đến cử tri và Nhân dân.

Hai là, đề nghị Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội thành lập các đoàn giám sát để tổ chức giám sát lại các vấn đề trả lời của Chính phủ, các bộ, ngành đảm bảo những trả lời của cử tri thực sự đi vào cuộc sống, giải quyết căn cơ những vướng mắc, khó khăn từ cơ sở, hạn chế tối đa những đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp, tiếp tục tạo niềm tin của cử tri và Nhân dân với Quốc hội, tạo điều kiện cho các vị đại biểu Quốc hội thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân, để thực sự Quốc hội là của dân, do dân và vì dân.


Ngô Hường
(Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hòa Bình)

Các tin khác


Huyện Lương Sơn ra mắt mô hình “ Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo” phối hợp UBND huyện Lương Sơn tổ chức ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Sáng 22/9, Thành ủy Hòa Bình tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề về "Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người gắn với phát triển văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hòa Bình”. 

Đảng bộ thị trấn Chi Nê quan tâm phát triển đảng viên

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) phấn đấu kết nạp 60 đảng viên mới. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ thị trấn kết nạp được 29 đảng viên. Đảng bộ xác định trong thời gian tới tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm bồi dưỡng tạo nguồn, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên.

Huyện Lạc Thuỷ nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề

(HBĐT) - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44-CT/TU) nhận thức của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện Lạc Thuỷ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động giám sát chuyên đề được nâng lên; góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

(HBĐT) - Chiều 21/9, tại Cung văn hóa tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Dự Đại hội có đại diện Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và 250 đại biểu đại diện cho hơn 80.000 công nhân, viên chức, người lao động (CNVCNLĐ) trên địa bàn toàn tỉnh.

Chính phủ lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(HBĐT) - Sáng 21/9, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục