(HBĐT) - Tuổi cao chẳng quản dốc đèo

Thăm Điện Biên Phủ một chiều tháng tư

Điện Biên trời thoảng mây mù

Mờ trong sương khói lá cờ chiến công

Máu đào nhuộm đỏ núi sông

Làm nên chiến thắng lẫy lừng năm châu

Chiến trường xưa đã lùi sâu

Giờ đây thành phố một màu tươi xanh

Các di tích vẫn lưu danh

Him Lam, Hồng Cúm… Mường Thanh thuở nào

Đồi A1 ở trên cao

Hầm ngầm, lô cốt, chiến hào dọc ngang

Chứng tích giặc Pháp đầu hàng Việt Nam

Điện Biên Phủ, một tiếng vang

Cho ngày thống nhất Bắc Nam một nhà

Thăm Điện Biên Phủ bây giờ

Càng thêm tin tưởng sắc cờ Việt Nam.

Nguyễn Quốc Lập


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục