(HBĐT) - Kế thừa truyền thống của cha ông

Lòng hiếu trung dạ sắt, gan đồng

Chiến đấu hy sinh giành độc lập

Cách mạng Tháng Tám đã thành công

"Tôi nói: Đồng bào nghe rõ không?”

Lời Bác vang vọng khắp non sông

Đinh ninh Người Tuyên ngôn Độc lập

Ba Đình hào khí đất Tiên Rồng

Mồng 2 tháng 9 rợp cờ hồng

Tưng bừng ngày hội cả non sông

Đón Tết Độc lập, ngày lịch sử

Toàn dân phấn khởi, thỏa ước mong

Từ đây, hết cảnh sống lầm than

Nông thôn, thành thị đến bản làng

Nông dân có trâu cày, ruộng cấy

Công trường hối hả... máy reo vang

Hồ Chí Minh văn võ vô song

Trái tim Người trời biển mênh mông

Ánh đuốc soi đường toàn nhân loại

Nước Việt Nam độc lập, thành đồng.


Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục