Bác về thăm nhà máy

Nói chuyện với công nhân

Người động viên, khuyên bảo

Cần giữ vững tinh thần.

Những sản phẩm làm ra

Phải nhiều, nhanh, tốt, rẻ

Phải phát huy sáng kiến

Để thành tích nở hoa.

Bác như một người cha

Đi xa trở về nhà

Người chăm lo đời sống

Với tình cảm bao la.

Bác nhắc nhở đoàn kết

Hết lòng thương yêu nhau

Biết tôn trọng kỷ luật

Và gương mẫu, đi đầu.

Bác Hồ rất thấu hiểu

Vất vả của công nhân

Bác dặn người quản lý

Phải đặc biệt quan tâm.

Nay nước nhà có dịch (*)

Công nhân vẫn vững vàng

Thực hiện "mục tiêu kép"

Thành tựu thật vẻ vang.

 

(*) Dịch Covid-19

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục