Dù ai đi đâu, ở đâu
Nhớ ngày giỗ Tổ rủ nhau cùng về
Mồng 10, tháng 3, ngày Quốc Giỗ
Hương hoa ẩm thực dâng lễ nghi
Năm xưa Bác Hồ thăm nơi đây
Tổ tiên, nòi giống, đức cao dày
"Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Nén nhang cầu khấn đức Tổ tiên
Cầu mong mạnh khỏe khắp mọi miền
Mọi nhà hạnh phúc và hưng thịnh
Luôn đoàn kết, con cháu thảo hiền
Cầu mong cho Quốc thái dân an
Khắp muôn nơi xanh, sạch, an khang
Đất nước hùng cường luôn đổi mới
Văn minh đô thị đến bản làng
Mồng 10 tháng 3, một ngày linh
Con dân nước Việt tự tâm mình
Đoàn kết thi đua học gương Bác
Dựng xây non nước mãi đẹp xinh.

Hoàng Hữu Phàn

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục