(HBĐT) - Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 10/10, Hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Trung ương.


Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13.

Quá trình thảo luận tại tổ và hội trường, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: 9 tháng đầu năm 2018 và trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, bên cạnh những thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, thách thức. Song, BCH Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo khắc phục hạn chế, yếu kém, chủ động dự báo, phân tích những vấn đề, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp và có kế hoạch khắc phục, không để bị động; xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả những phát sinh từ thực tiễn hằng ngày. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Chú trọng củng cố, sắp xếp lại hệ thống chính trị và TCCS Đảng; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; triển khai thí điểm sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sáp nhập thôn, xóm, tổ dân phố bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện toàn diện, đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Tổ chức đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, qua đó giải quyết những phát sinh, vướng mắc ngay tại cơ sở; mở rộng khối đại đoàn kết, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Kinh tế tăng trưởng khá, từ năm 2016 đến 30/6/2018, GRDP bình quân tăng 8,6%/năm; NSNN trung bình hằng năm tăng 11%; đặc biệt tốc độ tăng trưởng ngành CN-XD, đạt 12,48%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hằng năm đạt 12.752 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2018, GRDP ước tăng 8,41%, thu NSNN ước đạt trên 2.250 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư nâng cấp. Toàn tỉnh có 60 xã về đích xây dựng NTM, chiếm 31%. Các chính sách, chế độ đối với người có công, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, năng suất lao động được cải thiện; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển KH-CN, phong trào khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo đạt được kết quả tích cực. QP-AN được tăng cường, TTAT xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khuyết điểm, yếu kém như: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCS Đảng còn hạn chế, tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy ở một số nơi chưa cao. Công tác vận động quần chúng có nơi, có việc chưa đáp ứng được yêu cầu, kết quả giám sát, phản biện xã hội chưa rõ nét. Tính gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ, kỷ luật hành chính của một số CB,ĐV còn hạn chế, tính chủ động, phối hợp trong tham mưu, đề xuất của một số cơ quan, đơn vị để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn nhiều bất cập. Tuy kinh tế đạt tốc độ tăng khá nhưng quy mô kinh tế còn nhỏ. CCHC chuyển biến chậm, chỉ số năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện. Năng suất lao động thấp so với mức trung bình của cả nước. Triển khai thực hiện đầu tư công chậm tiến độ, chưa thực sự ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp, cơ chế chính sách thu hút đầu tư vào sản xuất công nghiệp chưa có tính đột phá so với các tỉnh lân cận. Tốc độ phát triển doanh nghiệp còn chậm. Văn hóa - xã hội phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của tỉnh, còn tồn tại một số vấn đề xã hội bức xúc, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. Khiếu kiện về đất đai, tệ nạn xã hội tội phạm về ma túy còn tiềm ẩn nhiều phức tạpĐặc biệt, hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đã đề ra, theo hướng duy trì 6 chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt kế hoạch, tập trung cao độ để thực hiện hoàn thành 5 chỉ tiêu cốt lõi, dự báo khó hoàn thành, gồm: tốc độ tăng GRDP bình quân; cơ cấu kinh tế; thu NSNN; số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa.

Qua 15 năm triển khai, thực hiện Chương trình hành động số 15 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng khóa X , các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH khu vực nông thôn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố và tăng cường. ANCT-TTAT xã hội được giữ vững. Tuy nhiên đời sống, thu nhập của người dân vẫn ở mức thấp, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém, môi trường sinh thái tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.


Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từng đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, trên cương vị công tác của mình phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các Kết luận của Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH quý IV, cả năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.  (Xem toàn văn bài phát biểu).


Các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Cùng với nội dung trên, BCH Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đối với 2 đồng chí Hồ Đức Anh, Viện trưởng VKSND tỉnh và Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn.


                                                                                   Đức Phượng


Các tin khác


Thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình

(HBĐT) - Vào đúng dịp kỷ niệm 64 năm ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội, 10/10, Tổng Công Ty 36 Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể phát lệnh thông xe đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã đến dự.

Khai mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

(HBĐT) - Sáng 9/10, các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên khai mạc hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các Ban, Sở, Ngành của tỉnh, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ chào xã giao đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy

(HBĐT) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, chiều ngày 6/10, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do đồng chí TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv làm trưởng đoàn đã tới chào xã giao đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy.

Cử hành trọng thể lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, 6-10. Lễ viếng diễn ra đồng thời tại Nhà Tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, và tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.

Thường trực HĐND tỉnh đón tiếp, hội đàm với Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ

(HBĐT) - Sáng ngày 5/10, Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Tuv, nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ do đồng chí TS. Enkhbat, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Thông cáo đặc biệt

Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin: