Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp vừa qua, là bản thông điệp mạnh mẽ gửi đến toàn Ðảng, toàn dân, nhằm phát huy cao độ tinh thần, khí thế, kinh nghiệm của các đại hội để tổ chức thành công Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Trước hết, những cán bộ nòng cốt của Ðảng phải kiên quyết giữ cho vững đạo đức cách mạng, chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, làm tròn trọng trách trước Ðảng và nhân dân.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị cán bộ toàn quốc

Ngày 19/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tâm huyết, trách nhiệm đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII trên Báo Hòa Bình

(HBĐT) - "Việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Đảng và đất nước” - đây là yêu cầu đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tại Hướng dẫn số 64-HD/BTGTU về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Cần hoạch định chính sách cụ thể, phù hợp để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo, tôi cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025.

Dự thảo các văn kiện cần cụ thể hóa hơn các mục tiêu, chỉ tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em

(HBĐT) - Qua nghiên cứu nội dung dự thảo báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XII; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030); dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025), về nội dung liên quan đến thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) và Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em (CSTE), tôi có một số ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII: Giải pháp có 1% diện tích đất dành cho phát triển công nghiệp

Bài 1 - "Điểm nghẽn” phát triển công nghiệp 
(HBĐT) - Những năm qua, việc phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp (CN) được quan tâm và có những kết quả đáng kể, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, còn nhiều "điểm nghẽn” trong quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển CN.

Tập trung 4 khâu đột phá chiến lược, đưa kinh tế Hòa Bình phát triển bền vững

(HBĐT) Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, đảm bảo theo đúng yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đánh giá, phân tích sâu sắc, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, thống nhất thông qua những giải pháp thực hiện mục tiêu đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí NGÔ VĂN TUẤN, Bí thư Tỉnh ủy về những giải pháp chủ yếu để đưa nhanh Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XVII vào cuộc sống.

Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị 

(HBĐT) - Sáng 5/11, BTV Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đại diện các Ban Xây dựng Đảng T.Ư. Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; thành viên tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ huyện Lạc Thủy; đại diện các tổ chức Đảng và đảng viên được khen thưởng.

Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Trước hết, tôi nhất trí cao với nội dung dự thảo báo cáo chính trị, là văn kiện trung tâm của Đại hội, đã đánh giá khách quan, toàn diện và cụ thể các kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Dự thảo văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng, nghiêm túc; kết cấu chặt chẽ, khoa học, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Riêng về lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), tôi xin có một số góp ý, như sau:

Đảng bộ Sở KH&ĐT: Nhất trí với định hướng phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ Sở KH&ĐT có 4 chi bộ trực thuộc với 56 đảng viên. Là tổ chức cơ sở Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch; đề xuất cơ chế, chính sách quản lý KT-XH, các lĩnh vực đấu thầu, đăng ký kinh doanh, kinh tế tập thể và tư nhân, đầu tư trong nước và nước ngoài, quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)... nên Đảng bộ xác định: Cần tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung vào các nội dung liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành của Sở KH&ĐT, nhất là tầm nhìn, định hướng phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ tới.

Cần quy định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng trong các cơ quan, đoàn thể

(HBĐT) - Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bố cục, kết cấu phù hợp, đầy đủ và hợp lý. Xây dựng toàn diện, khoa học, có tính tổng kết khái quát cao. Đánh giá được những thành công, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, khuyết điểm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Dự thảo báo cáo chính trị thể hiện quyết tâm của Đảng trong lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Dự thảo báo cáo chính trị do BCH T.Ư Đảng khóa XII chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá được kết quả, thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Chủ đề đại hội, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới đã thể hiện được ý chí lãnh đạo của Đảng, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân.    

Dự thảo báo cáo chính trị thể hiện tầm nhìn, định hướng phát triển phù hợp với đất nước trong giai đoạn mới

(HBĐT) - Trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Qua nghiên cứu dự thảo văn kiện quan trọng này, tôi xin tham gia một số nội dung sau:

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng:
Thành công của đại hội Đảng bộ các cấp tiếp tục củng cố niềm tin trong Nhân dân

(HBĐT) - "Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025” - đó là phát biểu của đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sau khi thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công của Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(BHĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo văn kiện:

Xem nội dung chi tiết tại đường dẫn: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII để lấy ý kiến Nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo T.Ư ban hành Hướng dẫn số 151 về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Hòa Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn các các văn bản trên:

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (1930-2020)
Phát huy truyền thống 72 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực đóng góp xây dựng Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ngày một vững mạnh

Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
(HBĐT) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, coi đó là vấn đề trọng yếu liên quan đến sự vững mạnh của Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có thể nói công tác tổ chức xây dựng Đảng, cụ thể là xây dựng tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đường lối chính trị trong mỗi giai đoạn cách mạng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Ngày 9/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã bế mạc, hoàn thành các nội dung đề ra. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Sáng 9/10, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu bế mạc Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(HBĐT) - Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình ngày làm việc thứ nhất.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khai mạc Hội nghị Trung ương 13 (khóa XII)

Sáng 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

[Xã luận] Dấy lên mạnh mẽ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội

(HBĐT) - Những ngày qua, trên khắp mọi miền quê trong tỉnh, Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà náo nức hướng về thành phố Hòa Bình, dõi theo từng nội dung, chương trình của sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với niềm tin tưởng và phấn khởi đón chào Đại hội thành công tốt đẹp.

Tăng cường liên kết, chiến thắng Covid - 19, hoàn thành mục tiêu kép để phát triển

(HBĐT) - Đó là chủ đề của Diễn đàn Hợp tác - liên kết và phát triển doanh nghiệp khu vực phía Bắc lần thứ XIII, năm 2020 (Diễn đàn) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (HHDNN&V) Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức. Dự Diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, UVBCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT; Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch danh dự HHDNN&V Việt Nam; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch HHDNN&V Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư...

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Chiều 3/10, sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành đúng nội dung chương trình, kế hoạch đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua Nghị quyếtĐại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Hòa Bình xin giới thiệu toàn văn Nghị quyết.