(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo, tôi cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025.


Nguyễn Duy Tư

Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại 35 đổi mới 1986-2020, phần nhận định, đánh giá tổng quát tại trang 44, đề nghị thay cụm từ "nỗ lực phấn đấu khắc phục” thành "quyết tâm khắc phục”.

Đối với tầm nhìn và định hướng phát triển, về 5 quan điểm chỉ đạo, quan điểm số 2 đề nghị bổ sung nội dung "phát triển kinh tế - xã hội” gắn liền với "bảo vệ môi trường”. Trong định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế cần xác định rõ vai trò, vị trí, mức đóng góp GDP cho ngành kinh tế, đầu tư vốn, sức lao động, KH-KT và kết quả về mặt xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động của các thành phần kinh tế, từ đó hoạch định chính sách cụ thể, phù hợp với đặc thù, tình hình, điều kiện thực tế để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo.
Những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém đề nghị cần bổ sung nội dung dòng thứ 2 (trang 57): "lưu vực một số dòng sông” thành "lưu vực một số dòng sông có nguy cơ trở thành dòng sông chết” nhằm sát với tình hình thực tế. Trong mục tiêu phát triển, chọn phương án 1: "Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao”.

Về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phướng hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, tôi đề nghị bổ sung một vài điểm như đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (năm 2016), cần bổ sung phần nhận định và đánh giá về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Chú ý, sửa lỗi chính tả đầu dòng 13 (trang 92) "khung khổ pháp lý thành "khuôn khổ pháp lý”. Mục tiêu tổng quát đề nghị cần xem xét lại để đảm bảo tính khả thi. Về mục tiêu đến năm 2015, tôi chọn phương án "là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo. Đồng thời, đề nghị bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 (trang 162): "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng và trở thành nội dung kiểm điểm, phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm”.


Các tin khác


Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

(HBĐT) - Điều 15. Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đảng viên không được: Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong những việc sau:

Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 9-3, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị của Bộ Chính trị tới các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình,

Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm; phân công nhiệm vụ Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thực hiện quy trình bầu các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vận dụng sáng tạo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đưa Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các chương trình, kế hoạch đề ra.Đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh ta, phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy về những đóng góp của đoàn đại biểu tỉnh với đại hội, cũng như giải pháp nhằm đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) lần thứ XIII của Đảng vào thực tiễn tỉnh nhà. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục