Banner chuyên trang đại hội đảng xiii

(HBĐT) - Qua nghiên cứu dự thảo, tôi cơ bản nhất trí với kết cấu, nội dung của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng, kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, phương hướng và nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 -2025.


Nguyễn Duy Tư

Bí thư Thành Đoàn Hòa Bình

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và nhìn lại 35 đổi mới 1986-2020, phần nhận định, đánh giá tổng quát tại trang 44, đề nghị thay cụm từ "nỗ lực phấn đấu khắc phục” thành "quyết tâm khắc phục”.

Đối với tầm nhìn và định hướng phát triển, về 5 quan điểm chỉ đạo, quan điểm số 2 đề nghị bổ sung nội dung "phát triển kinh tế - xã hội” gắn liền với "bảo vệ môi trường”. Trong định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế cần xác định rõ vai trò, vị trí, mức đóng góp GDP cho ngành kinh tế, đầu tư vốn, sức lao động, KH-KT và kết quả về mặt xã hội, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động của các thành phần kinh tế, từ đó hoạch định chính sách cụ thể, phù hợp với đặc thù, tình hình, điều kiện thực tế để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

Về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, tôi cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo báo cáo.
Những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém đề nghị cần bổ sung nội dung dòng thứ 2 (trang 57): "lưu vực một số dòng sông” thành "lưu vực một số dòng sông có nguy cơ trở thành dòng sông chết” nhằm sát với tình hình thực tế. Trong mục tiêu phát triển, chọn phương án 1: "Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao”.

Về dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phướng hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, tôi đề nghị bổ sung một vài điểm như đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (năm 2016), cần bổ sung phần nhận định và đánh giá về tình hình dịch bệnh, đặc biệt là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. 

Chú ý, sửa lỗi chính tả đầu dòng 13 (trang 92) "khung khổ pháp lý thành "khuôn khổ pháp lý”. Mục tiêu tổng quát đề nghị cần xem xét lại để đảm bảo tính khả thi. Về mục tiêu đến năm 2015, tôi chọn phương án "là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, thu nhập trung bình cao”.

Đối với dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII, tôi cơ bản nhất trí với dự thảo. Đồng thời, đề nghị bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 (trang 162): "trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên phải trở thành nội dung sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở Đảng và trở thành nội dung kiểm điểm, phân loại, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm”.


Các tin khác


Diễn văn bế mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn quan trọng bế mạc Đại hội. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu:

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp và họp phiên bế mạc.

Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp và bế mạc

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sau hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và Nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 31/1, tại Văn phòng T.Ư Đảng, Ban chấp hành T.Ư khóa XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Sáng 31/1, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, với số phiếu gần như tuyệt đối, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục