Các xã vùng cao của huyện Lạc Sơn cách xa trung tâm, kết cấu hạ tầng, sản xuất, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, tỉnh và huyện đã chú trọng hỗ trợ các địa phương này phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), cải thiện đời sống nhân dân.

Huyện Tân Lạc: Đầu tư 1,25 tỷ đồng cho bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số

Giai đoạn 2019 - 2024, huyện Tân Lạc đã đầu tư 1,25 tỷ đồng cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

Huyện Lạc Sơn: Mỗi năm có 7.000 hộ dân tộc thiểu số được vay vốn phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện Lạc Sơn quan tâm thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Hoạt động cho vay vốn được triển khai kịp thời đã giúp hộ đồng bào dân tộc thiểu số tạo việc làm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Đổi mới công tác tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) cho người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), thời gian qua, các cấp, ngành, các địa phương chú trọng đổi mới, vận dụng linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 29 dự án

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay của quỹ từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024. Theo đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã tiếp nhận trên 4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh cấp năm 2024; 1 tỷ đồng nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác; trên 4,3 tỷ đồng ngân sách cấp huyện cấp.

Bàn giao nhà “mái ấm nông dân” cho nông dân nghèo xã Dũng Phong

Hội Nông dân huyện Cao Phong vừa phối hợp với Hội Nông dân xã Dũng Phong tổ chức Lễ bàn giao nhà "Mái ấm nông dân” cho gia đình hội viên Bùi Minh Châu, xóm Dũng Tiến.

Huyện Đà Bắc: Trên 94% trạm y tế được xây dựng khang trang

Những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện Đà Bắc tiếp tục được chỉ đạo triển khai thực hiện. Chất lượng dịch vụ y tế ngày càng nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hàng năm, hệ thống y tế trên địa bàn huyện khám, chữa bệnh cho trên 57 nghìn lượt người. Các tuyến y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh.

Huyện Lạc Sơn: Trên 80 tỷ đồng đầu tư hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, thực hiện Tiểu dự án 1 (Dự án 4) về đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương giao huyện gần 110 tỷ đồng.

“Những hạt nhân đoàn kết” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mai Châu

Huyện vùng cao Mai Châu có 7 dân tộc cùng chung sống đoàn kết. Trong đó, dân tộc Thái chiếm 56,5%, dân tộc Mường 16,6%, dân tộc Kinh 11,6%, còn lại là các dân tộc khác. Những năm qua, đời sống người dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đó có sự đóng góp của những người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện.

Hợp tác xã Thành Công khai trương xưởng dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mường

Ngày 13/7, Hợp tác xã Thành Công ở xóm Mát Trên, phường Dân Chủ (TP Hòa Bình) đã tổ chức khai trương xưởng dệt thổ cẩm truyền thống dân tộc Mường. 

Bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc Mường ngay trong mỗi nếp nhà

Thực hiện Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành trong giai đoạn 2012 - 2015, tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm kê đối với di sản văn hóa phi vật thể của 5 dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Xã Cun Pheo: Tập trung nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Cun Pheo là xã vùng sâu của huyện Mai Châu với hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số. Xã có 4 xóm, trong đó xóm xa nhất cách trung tâm xã 9 km. Thực hiện các chính sách chăm lo đời sống đồng bào vùng dân tộc thiểu số, Cun Pheo đã tận dụng tối đa các nguồn lực để nâng cấp cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, giảm nghèo.

Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ sản xuất vùng dân tộc thiểu số

Tỉnh Hòa Bình có 145 xã, phường, thị trấn vùng dân tộc thiểu số (DTTS); 506 thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK); trên 74% dân số là đồng bào DTTS, sinh sống nhiều ở địa bàn miền núi với nguồn sinh kế quan trọng là sản xuất nông, lâm nghiệp.

Huyện Cao Phong: Hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Xác định phát triển KT-XH và thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, giai đoạn 2019 - 2024, Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác này và đạt những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) trên địa bàn từng bước được nâng cao, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đa dạng hoạt động khuyến nông dành cho đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021- 2030 trên địa bàn tỉnh, trong 3 năm (2021 - 2024), Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở NN&PTNT đã triển khai xây dựng thành công 52 mô hình trình diễn thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp.