(HBĐT) - Ngày 15/5, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng đã kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Quang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Chủ tịch UBND một số huyện.


Thực hiện công tác công vụ, những năm qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND cấp huyện đã thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của địa phương trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan đơn vị. Quá trình thực hiện bảo đảm đúng thẩm quyền, đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục và công khai, công bằng, khách quan, dân chủ và đảm bảo chất lượng. Hàng năm, kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm tỷ lệ cao (trên 95%). Tỉnh đã phê duyệt vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm cho 100% đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh và 7 đơn vị sự nghiệp khác. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã tinh giản được 1.367 cán bộ, công chức, viên chức. Tiến hành nhập, sắp xếp, kiện toàn giảm được 535 thôn, xóm, tổ dân phố…

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, các đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm, đúng quy định hoạt động công vụ tại các cấp, các ngành. Đồng thời, kiến nghị một số vấn đề cần có sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt, tháo gỡ khó khăn từ Trung ương như: vấn đề phân cấp, phân quyền; việc sắp xếp lại bộ máy ngành Ytế (Trạm ytế xã); việc sáp nhập một số cơ quan chuyên môn cấp huyện đang gặp vướng mắc… Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị nên có bộ thủ tục hành chính chung cho cả nước, thống nhất giữa các tỉnh; sắp xếp lại cho hợp lý hoạt động của các Hội đặc thù, các quỹ tài chính ngoài ngân sách. Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu thành lập tổ công tác hỗ trợ tỉnh trong việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.


Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng tổ công tác chiếc chiêng thể hiện nét đặc trưng của nền văn hóa Mường Hòa Bình. 

Đồng thời, tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm xem xét, thẩm định và trình Chính phủ bổ sung 796 biên chế sự nghiệp y tế và 785 biên chế sự nghiệp giáo dục; sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng thống nhất về ngân hàng đề thi và cung cấp phần mềm thi tuyển công chức, viên chức…

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong tổ chức, triển khai hoạt động công vụ thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí lưu ý tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7 BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, đổi mới cơ chế quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương. Quan tâm sắp xếp các cơ quan chuyên môn, giúp việc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện gắn với tinh giản biên chế; sắp xếp đơn vị xóm, xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định trong năm 2019. Có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng yêu cầu tỉnh cần thực hiện nghiêm túc việc rà soát và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có sai phạm theo quy định. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nhất là người đứng đầu, không để xảy ra các điểm nóng, khiếu kiện vượt cấp. Quan tâm thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác công vụ. Đối với các kiến nghị của tỉnh, Tổ công tác tiếp thu, báo cáo các cơ quan Trung ương để xem xét, giải quyết.

  

Dương Liễu


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục