(HBĐT) - Sau khi thống nhất với UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh thông báo về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

I. NỘI DUNG KỲ HỌP

A. Đối với các Báo cáo

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh:

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, trước Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI.

2. Báo cáo của UBND tỉnh:

- Báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2018; tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVI.

- Báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019.

- Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019.

- Các báo cáo chuyên đề theo đề xuất của UBND tỉnh:

+ Báo cáo công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo về công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2019.

+ Báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019.

3. Báo cáo của các Ban của HĐND tỉnh:

- Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVI.

4. Thông báo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019 và một số kiến nghị.

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

6. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

7. Báo cáo của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

B. Đối với các Tờ trình và dự thảo nghị quyết

(1) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

(2) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020.

(3) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(4) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(5) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(6) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(7) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện nhiệm vụ phát sinh từ sau Kỳ họp thứ 7 đến trước thứ 9, thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

(8) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(9) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Hòa Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(10) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; danh mục bổ sung các dự án chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(11) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016; Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 và Nghị quyết số 95/2018/NQ-HĐND ngày 04/7/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

(12) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương thành lập phường Quỳnh Lâm và phường Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

(13) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua đề án đề nghị thị trấn Lương Sơn và khu vực mở rộng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV.

(14) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(15) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao, chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao, tỉnh Hòa Bình.

(16) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Hòa Bình.

(17) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc nhập, điều chỉnh, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm, khu phố thuộc các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Lạc Thủy, Kim Bôi, Lương Sơn, Đà Bắc và Tân Lạc tỉnh Hòa Bình.

(18) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh giảm chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

(19) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức chi cho Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(20) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

(21) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác quản lý nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

(22) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 đợt 2.

(23) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 116/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020.

(24) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(25) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 với đường Chi Lăng, thành phố Hòa Bình.

(26) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng du lịch huyện Lạc Thủy.

(27) Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Thời gian: Kỳ họp được tiến hành trong thời gian 3 ngày, từ ngày 17 - 19/7/2019; Khai mạc từ 8 giờ 00 phút ngày 17/7/2019.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình.

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục