(HBĐT) - Sáng 30/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Lạc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn thị sát tiến độ triển khai Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng. 

Trong 9 tháng qua, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, huyện Lạc Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng. Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất nông nghiệp; CN-TTCN, thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá; tập trung chỉ đạo xây dựng NTM; làm tốt công tác GPMB để triển khai các dự án trọng điểm như: Hồ chứa nước Cánh Tạng, đường kết nối đường Hồ Chí Minh và QL 12B đi QL 1; chú trọng đảm bảo an sinh xã hội; ANCT-TTAT xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, gần 4 năm qua, huyện Lạc Sơn đã đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra. Nổi bật là: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; 32% xã đạt chuẩn NTM, hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6,1%...

Cùng với phân tích một số hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, Huyện ủy Lạc Sơn đã đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trong 3 tháng cuối năm. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất: Tỉnh sớm có hướng dẫn, chỉ đạo về công tác cán bộ, chế độ, chính sách cán bộ, xử lý tài sản công và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới đối với các đơn vị sau sáp nhập; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là ở cơ sở; hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào huyện; quan tâm đầu tư nâng cấp công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Lạc Sơn trong 9 tháng năm 2019 và kết quả thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXVI. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đồng chí nhấn mạnh: làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, nhất là Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Làm tốt việc đánh giá phân loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2019. Chú trọng công tác phát triển đảng. Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới. Tập trung chỉ đao về mọi mặt đối với các xã sau sáp nhật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KT-XH. Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường củng cố QP-AN, đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Nâng cao hiêu quả công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững. Huyện tập trung xây dựng bản đồ thổ nhưỡng để phục vụ hiệu quả phát triển nông, lâm nghiệp. Chú trọng chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng sản xuất theo chuỗi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng gỗ lớn gắn với chế biến sâu. Quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược để tạo sự lan tỏa trên địa bàn.

 Trong khuôn khổ chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn và đoàn công tác đã đi thị sát về tiến độ triển khai Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng; tìm hiểu việc duy trì và phát triển cây dổi, sản phẩm OCOP xã Chí Đạo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn tìm hiểu việc duy trì và phát triển cây dổi, sản phẩm OCOP xã Chí Đạo.

Đức Phượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục