(HBĐT) - Ngày 24/4, Ủy ban Kiểm tra (UBKT)Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp thứ 16, khoá XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Hoàng Văn Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

I. Xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nguyễn Thanh Huy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình

Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Thanh Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hòa Bình đã thiếu kiểm tra, rà soát kỹ, nên đã có khuyết điểm, vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai tại xóm 4 và xóm 8, xã Sủ Ngòi, thành phố Hoà Bình.

Những khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Nguyễn Thanh Huy là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, các vi phạm này đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước và căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức: Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thanh Huy.

II. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn; kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn

Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng với những ưu điểm nổi bật đó là:

1. Đã kịp thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của cấp ủy, UBKT cấp trênvề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; kịp thời thể chế, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện.

2. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp khi có biến động nhân sự; quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc phục vụ công tác kiểm tra, giám sát; duy trì thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp trong Đảng bộ huyện.

3. Việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

4. Chấp hành tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chế độ tài chính kế toán; thực hiện đúng quy định, đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm còn một số khuyết điểm, thiếu sót cần khắc phục, đó là:

1. Việc lựa chọn nội dung và đối tượng để tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề chưa thật trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; công tác giám sát thường xuyên còn chưa hiệu quả, do đó việc phát hiện dấu hiệu vi phạm để kiểm tra đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế.

2. Việc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên theo lĩnh vực phụ trách chưa trở thành nền nếp, bài bản.

3. Việc thực hiện Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về cung cấp thông tin cho báo chí Kết luận của UBKT Huyện uỷ sau các kỳ họp chưa làm được.

4. Việc chỉ đạo thu, trích nộp, quản lý và sử dụng đảng phí ở một số chi, đảng bộ cơ sở còn chưa kịp thời; trong quản lý, cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ còn chưa chặt chẽ.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy Kỳ Sơn phát huy mạnh mẽ những ưu điểm và kịp thời khắc phục ngay, có hiệu quả những khuyết điểm, thiếu sót mà UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh uỷ theo quy định.

P.V

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Bùi Thanh Trà

(HBĐT) - Ngày 12/7, UBKT Huyện ủy Lương Sơn đã tiến hành họp kỳ thứ 22, xem xét kỷ luật đối với đồng chí Bùi Thanh Trà, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ 3, Đảng bộ trường THPT Lương Sơn.

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Văn Ninh bằng hình thức cảnh cáo; yêu cầu cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính đối với đồng chí tương ứng với xử lý kỷ luật về Đảng.

Khai trừ ra khỏi Đảng đối với 4 đảng viên vi phạm trong sự cố chạy thận và can thiệp, nâng điểm thi THPT quốc gia 

(HBĐT) - Ngày 15/7/2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 138-CV/UBKT về việc thông tin sau kỳ họp UBKT. Nội dung chính như sau:

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng, Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Sau khi xem xét Tờ trình số 214-TTr/UBKTTW, ngày 12-7-2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Nguyễn Hồng Trường bằng hình thức cách chức Uỷ viên Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hòa Bình khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 giáo viên can thiệp, nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018

(HBĐT) - Ngày 3/7/2019, UBKT Thành ủy Hoà Bình khoá XXII tiến hành họp xem xét, kết luận một số nội dung sau:       

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục