Đồng chí Hoàng Việt Cường,  Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

(HBĐT) - Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

 

- Kính thưa đồng chí Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa các đồng chí đại biểu khách quý của Đại hội!

- Thưa các đồng chí Đại biểu Đại hội!

 

            Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV long trọng khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XIV tôi xin nhiệt liệt chào mừng 305 đại biểu, thay mặt cho gần 50.000 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

            Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí: Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương thay mặt Ban Bí thư đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Tạp chí Cộng sản, các Báo, Đài Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu; Các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã chuyển công tác và nghỉ hưu; các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã về dự Đại hội.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thành tích chào mừng thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 25 năm đổi mới đất nước và sau 20 năm tái lập tỉnh Hoà Bình, đặc biệt trong 5 năm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra cho nhiệm kỳ 2005 - 2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của lạm phát, khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh,... nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12%/năm. Đến năm 2010: GDP bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.200 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt trên 34,5 vạn tấn. Các mặt văn hóa xã hội có bước tiến bộ mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo còn 14%. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn ổn định.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 làm việc trong 4 ngày, kể từ ngày 17/10/2010 đến ngày 20/10/2010, có trách nhiệm tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện nhiệm kỳ qua, làm rõ những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá để đưa tỉnh ta tiến nhanh và bền vững trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời, khẳng định chủ đề của Đại hội, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015 kinh tế tỉnh Hoà Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước”- đây là mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta sẽ phấn đấu trong 5 năm tới.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2005 – 2010 gắn với kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của khoá XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; dự thảo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

2- Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến từ các Đại hội Đảng bộ huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tham gia vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, sẽ trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

4- Bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Đại hội các Đảng bộ cơ sở, Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội coi đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Đại hội cơ sở và Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận và bổ sung ý kiến vào các báo cáo trên, để tổng hợp báo cáo Tiểu ban văn kiện Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và tiếp thu hàng chục ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân các đảng bộ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong Đại hội này chúng ta tiếp tục thảo luận, tranh luận, phân tích kỹ đi đến thống nhất cao để hoàn thiện Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hoá, xã hội, nội chính, đối ngoại của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian qua, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đổi mới chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015!

 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

 

 

(*) Đầu đề của HBĐT

 

Các tin khác


Vì sao cựu Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh bị đề nghị kỷ luật?

Ông Triệu Tài Vinh - cựu Bí thư tỉnh Hà Giang phải chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật.

Đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Triệu Tài Vinh

Từ ngày 4 - 6/12/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 41 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Huyện Lạc Thủy: Khai trừ ra khỏi Đảng vì đưa hối lộ để nâng điểm thi

(HBĐT) - Ngày 3/12, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Thủy đã tiến hành Kỳ họp thứ 26, khoá XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kỷ luật Phó giám đốc Sở TN-MT Bình Thuận vì liên quan sai phạm đất đai

Ngoài Phó giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Thuận bị giáng chức, Giám đốc sở này cũng bị kỷ luật khiển trách.

Cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hầu toà

Ông Đặng Anh Tuấn (49 tuổi, cựu chánh thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông) là bị cáo duy nhất trong vụ án dự kiến xét xử ngày 25/11.

Thêm 3 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La

Ủy Ban kiểm tra các cấp tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kỷ luật thêm 3 đảng viên do có vi phạm liên quan đến vụ gian lận trong Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục