Đồng chí Hoàng Việt Cường,  Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh

(HBĐT) - Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 do đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày.

 

- Kính thưa đồng chí Ngô Văn Dụ - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương!

- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

- Thưa các đồng chí đại biểu khách quý của Đại hội!

- Thưa các đồng chí Đại biểu Đại hội!

 

            Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04/8/2009 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Hôm nay, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV long trọng khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hoà Bình khóa XIV tôi xin nhiệt liệt chào mừng 305 đại biểu, thay mặt cho gần 50.000 đảng viên của Đảng bộ đã về dự Đại hội.

            Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí: Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương thay mặt Ban Bí thư đã về dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng uỷ và Bộ Tư lệnh Quân khu 3, các đồng chí lãnh đạo và phóng viên Tạp chí Cộng sản, các Báo, Đài Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu Lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã nghỉ hưu; Các đồng chí nguyên là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV đã chuyển công tác và nghỉ hưu; các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể tỉnh và Lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã về dự Đại hội.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi thi đua thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, lập thành tích chào mừng thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn thử thách giành được những thành tựu to lớn trong 25 năm đổi mới đất nước và sau 20 năm tái lập tỉnh Hoà Bình, đặc biệt trong 5 năm thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra cho nhiệm kỳ 2005 - 2010, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của lạm phát, khủng hoảng tài chính, thiên tai, dịch bệnh,... nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đã đoàn kết một lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội như: Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 12%/năm. Đến năm 2010: GDP bình quân đầu người đạt 13,3 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 1.200 tỷ đồng; sản lượng lương thực cây có hạt trên 34,5 vạn tấn. Các mặt văn hóa xã hội có bước tiến bộ mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32%, tỷ lệ hộ nghèo còn 14%. Quốc phòng - an ninh trên địa bàn ổn định.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 làm việc trong 4 ngày, kể từ ngày 17/10/2010 đến ngày 20/10/2010, có trách nhiệm tổng kết, kiểm điểm, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện nhiệm kỳ qua, làm rõ những mặt đã làm được, những mặt chưa làm được, những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, xác định những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá để đưa tỉnh ta tiến nhanh và bền vững trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đồng thời, khẳng định chủ đề của Đại hội, đó là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015 kinh tế tỉnh Hoà Bình cơ bản đạt mức phát triển trung bình của cả nước”- đây là mục tiêu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta sẽ phấn đấu trong 5 năm tới.

Đại hội sẽ tập trung thảo luận và quyết định những nội dung quan trọng sau đây:

1- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2005 – 2010 gắn với kiểm điểm việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của khoá XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV; dự thảo Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

2- Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến từ các Đại hội Đảng bộ huyện, thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tham gia vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, sẽ trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3- Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2010- 2015.

4- Bầu Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

 

Kính thưa Đại hội !

 

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Đại hội các Đảng bộ cơ sở, Đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có hàng chục ngàn lượt ý kiến tham gia vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đại hội coi đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm cao của các đại biểu Đại hội cơ sở và Đại hội các Đảng bộ cấp trên cơ sở, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục thảo luận và bổ sung ý kiến vào các báo cáo trên, để tổng hợp báo cáo Tiểu ban văn kiện Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và tiếp thu hàng chục ngàn lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân các đảng bộ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Trong Đại hội này chúng ta tiếp tục thảo luận, tranh luận, phân tích kỹ đi đến thống nhất cao để hoàn thiện Báo cáo chính trị và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động văn hoá, xã hội, nội chính, đối ngoại của các cấp, các ngành, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong thời gian qua, đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm và đổi mới chúng ta tin tưởng rằng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 - 2015!

 

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

 

 

(*) Đầu đề của HBĐT

 

Các tin khác


Công bố quyết định kỷ luật của Ban Bí thư đối với lãnh đạo tỉnh ​Khánh Hòa

Ban Bí thư đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông: Lê Đức Vinh, Nguyễn Chiến Thắng, Đào Công Thiên

Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế ở Lai Châu sử dụng bằng giả

Ngày 12/11, Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết, qua đơn thư tố giác của công dân, Công an tỉnh đã thành lập Tổ công tác đi xác minh tại Nghệ An và xác định Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lai Châu) sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) giả để vào ngành Công an.

Ban Bí thư thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và một số cán bộ

Ngày 5/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và một số cán bộ ở các tỉnh Khánh Hòa, Hòa Bình, Hà Giang và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Khai trừ 2 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng

(HBĐT) - 10 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đà Bắc và các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trong toàn huyện đã thi hành kỷ luật Đảng đối với 11 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng.

Thủ tướng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

Tại Quyết định 1506/QĐ-TTg ngày 1/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Vũ Văn Ninh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016, do có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thi hành kỷ luật Trung tướng Trình Văn Thống bằng hình thức cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra TW cũng quyết định xem xét lại việc thi hành kỷ luật một số trường hợp tại các tỉnh Hòa Bình, Kon Tum chưa tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục