(HBĐT) - Tổng kết công tác ANTT và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Khai trương phòng khám đa khoa Thái Bình. Toàn tỉnh có 43 dự án đầu tư. Tập huấn nghiệp vụ ảnh báo chí. Tăng cường quản lý phòng chống cháy rừng.

Các tin khác