Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/12, ngày 11/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng, trời rét đậm. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 24C. Độ ẩm: 40 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 7/12, ngày 8/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 6 – 23. Độ ẩm: 30 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 5/12, ngày 6/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 8 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/12, ngày 15/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét đậm. Ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 9 – 24. Độ ẩm: 35 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 3/12, ngày 4/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 14 – 24. Độ ẩm: 45 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 2/12, ngày 3/12/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Đêm ít mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét. Ngày mây thay đổi, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 23. Độ ẩm: 50 – 90 %.