(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 18/11, ngày 19/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông vài nơi; ngày không mưa. Trời chuyển rét, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 24. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Tin gió mùa Đông Bắc và cảnh báo mưa dông ở khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo: Đến khoảng trưa chiều ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hòa Bình. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày 18/11 khu vực tỉnh Hòa Bình có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, các nơi khác có mưa vài nơi. Từ đêm 18/11 trời trở rét.

Thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 17/11

(GBĐT) - Thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 17/11: Mây thay đổi, ngày nắng. Sáng trời lạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 20 – 30. Độ ẩm: 55 – 95%.

Dự báo thời tiết đêm 15/11, ngày 16/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 15/1, ngày 16/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 29. Độ ẩm: 55 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 14/11, ngày 15/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 14/11, ngày 15/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 27. Độ ẩm: 60 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 13/11, ngày 14/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 13/11, ngày 14/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi. Trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 - 23. Độ ẩm: 60 - 98 %.

Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 13/11/2019

(HBĐT) - Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình ngày 13/11/2019: Nhiều mây, đêm có mưa vài nới, ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 19 – 27. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 11/11, ngày 12/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 11/11, ngày 12/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, trời rét. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 30. Độ ẩm: 45 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 9/11, ngày 10/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 9/11, ngày 10/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 29. Độ ẩm: 50 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 8/11, ngày 9/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 8/11, ngày 9/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 17 – 30. Độ ẩm: 45 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 7/11, ngày 8/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBDDT) - Dự báo thời tiết đêm 7/11, ngày 8/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 – 29. Độ ẩm: 50 – 95 %.

Dự báo thời tiết ngày 7/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 7/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời rét. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 16 – 30. Độ ẩm: 50 – 98 %.

Dự báo thời tiết ngày 6/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 6/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 18 – 30. Độ ẩm: 45 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 4/11, ngày 5/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết đêm 4/11, ngày 5/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trời lạnh. Trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 – 31. Độ ẩm: 50 – 98 %.

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết ngày 4/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 20 – 28. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 2/11, ngày 3/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết đêm 2/11, ngày 3/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 19 – 26. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 31/10, ngày 1/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 31/10, ngày 1/11/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ: 15 – 25. Độ ẩm: 65 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 30/10, ngày 31/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) – Dự báo thời tiết đêm 30/10, ngày 31/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 15 – 29. Độ ẩm: 50 – 95 %.

Dự báo thời tiết đêm 29/10, ngày 30/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT - Dự báo thời tiết đêm 29/10, ngày 30/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ: 15 – 30. Độ ẩm: 40 – 92 %.

Dự báo thời tiết đêm 28/10, ngày 29/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 28/10, ngày 29/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Ngày có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ: 21 – 26. Độ ẩm: 77 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 25/10, ngày 26/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 25/10, ngày 26/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ: 20 – 27. Độ ẩm: 75 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 24/10, ngày 25/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 24/10, ngày 25/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 19 – 25. Độ ẩm: 75 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 23/10, ngày 24/10 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 23/10, ngày 24/10 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vào dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 22 – 27. Độ ẩm: 70 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 22/10, ngày 23/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 22/10, ngày 23/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ: 22 – 33. Độ ẩm: 55 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 21/10, ngày 22/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 21/10, ngày 22/10/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 21 – 33. Độ ẩm: 55 – 97 %.