(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 20/9, ngày 21/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 55 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 18/9, ngày 19/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 18/9, ngày 19/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông; một số nơi mưa vừa; ngày có mưa, mưa rào. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 65 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 17/9, ngày 18/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 17/9, ngày 18/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 16/9, ngày 17/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 16/9, ngày 17/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 15/9, ngày 16/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 15/9, ngày 16/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 52 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 14/9, ngày 15/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 14/9, ngày 15/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 35 độ. Độ ẩm: 50 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 12/9, ngày 13/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

Dự báo thời tiết đêm 12/9, ngày 13/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 34 độ. Độ ẩm: 60 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 11/9, ngày 12/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 11/9, ngày 12/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 33 độ. Độ ẩm: 70 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 10/9, ngày 11/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 10/9, ngày 11/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật manh. Nhiệt độ: 25 – 29 độ. Độ ẩm: 70 – 99 %.

Dự báo thời tiết đêm 9/9, ngày 10/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 9/9, ngày 10/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật manh. Nhiệt độ: 25 – 33 độ. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết dêm 6/9, ngày 7/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết dêm 6/9, ngày 7/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng nhẹ. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 36 độ. Độ ẩm: 55 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 5/9, ngày 6/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 5/9, ngày 6/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 60 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 4/9, ngày 5/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình:

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 4/9, ngày 5/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa ràonhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 60 – 96 %.

Dự báo thời tiết đêm 3/9, ngày 4/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 3/9, ngày 4/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 33 độ. Độ ẩm: 60 – 96 %.

Dự báo thời tiết ngày 1/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 1/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 31 độ. Độ ẩm: 75 – 98 %.

Dự báo thời tiết ngày 31/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 31/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 30 độ. Độ ẩm: 75 – 98 %.

Khẩn cấp ứng phó với cơn bão số 4 - Podul

(HBĐT) - Diễn biến đường đi của bão: Hồi 16 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay ở phía Nam đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh Nghệ An-Quảng Trị khoảng 300km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo thời tiết dêm 29/8, ngày 30/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBDDT) - Dự báo thời tiết dêm 29/8, ngày 30/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to; có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24 – 31 độ. Độ ẩm: 75 – 98 %.

Dự báo thời tiết ngày 29/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 29/9/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 24 – 32 độ. Độ ẩm: 75 – 98 %.

Dự báo thời tiết đêm 27/8, ngày 28/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 27/8, ngày 28/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 26 – 35 độ. Độ ẩm: 65 – 98 %

Dự báo thời tiết đêm 26/8, ngày 27/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 26/8, ngày 27/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 25 – 33 độ. Độ ẩm: 65 – 98 %.

Dự báo thời tiết ngày 25/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiệt độ cao nhất 36 độ

(HBĐT) – Theo Đài Khí tượng thủy văn Hòa Bình, dự báo thời tiết ngày 25/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 36 độ. Độ ẩm: 60 – 97 %.

Dự báo thời tiết đêm 23/8, ngày 24/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 23/8, ngày 24/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 25 – 34 độ. Độ ẩm: 65 – 96 %.

Dự báo thời tiết ngày 23/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết ngày 23/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 25 – 31 độ. Độ ẩm: 80 – 99 %.

Dự báo thời tiết đêm 21/8, ngày 22/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Dự báo thời tiết đêm 21/8, ngày 22/8/2019 khu vực tỉnh Hòa Bình: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Nhiệt độ: 23 – 310C. Độ ẩm: 68 – 98 %.