(HBĐT) - Sở Y tế vừa ban hành Công văn số 37/TB-SYT về thông báo đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cập nhật đến 12h ngày 26/1.


 

Theo đó, đối với cấp tỉnh cấp độ 2; cấp huyện có 4 địa bàn cấp độ 1; 4 địa bàn cấp độ 2; 2 địa bàn cấp độ 3 và không có địa bàn cấp độ 4. Đối với cấp xã, có 75 địa bàn cấp độ 1; 42 địa bàn cấp độ 2; 34 địa bàn cấp độ 3 và không còn địa bàn cấp độ 4.

Cụ thể: Cấp huyện có 4 địa bàn cấp 1 là Cao Phong, Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu; 4 địa bàn cấp độ 2 là Lạc Thủy, Đà Bắc, Lạc Sơn và Thành phố Hòa Bình; 2 địa bàn cấp độ 3 là Lương Sơn, Kim Bôi.

Đối với cấp xã, có 34 địa bàn cấp độ 3, trong đó Cao Phong 1 địa bàn; Đà Bắc 4 địa bàn; Kim Bôi 7 địa bàn; Lạc Sơn 3 địa bàn; Lạc Thủy 3 địa bàn; Lương Sơn 9 địa bàn; Tân Lạc 1 địa bàn; TP Hòa Bình 6 địa bàn.


Đ.H

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục