(HBĐT) - Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, trên địa bàn huyện Đà Bắc có 2 khu căn cứ cách mạng (CCCM) được thành lập, gồm: Tu Lý - Hiền Lương và Mường Diềm. Đây là 2 trong 4 khu CCCM của tỉnh nằm trong hệ thống chiến khu Hòa - Ninh - Thanh.Nhà bia tưởng niệm khu di tích lịch sử cách mạng Tu Lý - Hiền Lương tại xã Tú Lý (Đà Bắc). 

Tháng 2/1945, T.Ư Đảng tổ chức hội nghị quân sự Bắc Kỳ, quyết định thành lập các chiến khu trên cả nước và chỉ thị cho các tỉnh chuẩn bị tích cực công tác khởi nghĩa. Thực hiện chủ trương của T.Ư, Ban Cán sự Đảng tỉnh phối hợp Ban Cán sự Đảng các tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình thành lập chiến khu Hòa - Ninh - Thanh (chiến khu Quang Trung). Đồng thời quyết định xây dựng 4 chiến khu cách mạng (CKCM) trên địa bàn tỉnh và đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT). Với địa hình núi đồi, sông suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp, độ chia cắt lớn, huyện Đà Bắc có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế và quốc phòng. Do đó, Ban Cán sự Đảng tỉnh đã quyết định xây dựng 2 CKCM trên địa bàn huyện trong thời kỳ tiền khởi nghĩa tháng 8/1945.

Khu CCCM Tu Lý - Hiền Lương nằm trên địa bàn 2 xã Tu Lý (nay là xã Tú Lý) và Hiền Lương. Đây là CKCM đầu tiên của tỉnh được thành lập vào tháng 2/1945 với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng LLVT địa phương của tỉnh. Tại đây, tổ chức vũ trang đầu tiên chính thức ra mắt và hoạt động do đồng chí Vũ Thơ trực tiếp huấn luyện. Tại khu căn cứ này đã tổ chức được lớp huấn luyện quân sự sớm nhất trong toàn tỉnh. Từ đây, phong trào cách mạng nhanh chóng lan rộng ra các khu vực xung quanh. Được sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của Nhân dân trong vùng, lực lượng cách mạng tại khu căn cứ Tu Lý - Hiền Lương ngày một lớn mạnh, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại tỉnh lỵ, châu lỵ Chợ Bờ, Suối Rút, Phố Vãng (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La). Năm 1946, lực lượng cách mạng tại khu CCCM Tu Lý - Hiền Lương đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cách mạng khác của tỉnh tiêu diệt gọn Đảng Đại Việt Duy dân đến chiếm Mường Diềm làm đại bản doanh và âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng ở tỉnh Hòa Bình. 

Khu CCCM Mường Diềm thuộc xã Hào Tráng (nay là xã Trung Thành) được thành lập vào tháng 4/1945, nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng và huấn luyện LLVT cách mạng với 100 người, trang bị 50 súng trường, 2 đại liên. Ở các làng trong chiến khu đều lập được các tổ tự vệ cứu quốc từ 10 - 15 đội viên. Đồng chí Phan Lang được cử trực tiếp xây dựng khu CCCM Mường Diềm. Tại đây, đồng chí Phan Lang cùng các cán bộ cách mạng của Ban Cán sự Đảng tỉnh mở các lớp huấn luyện quân sự và học chính trị cho đội viên các đội tự vệ. Lực lượng cách mạng của khu căn cứ được xây dựng ngày một lớn mạnh trong sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của Nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại châu lỵ Chợ Bờ, suối Rút, phố Vãng (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La).

Với hai khu CCCM được thành lập, phong trào cách mạng ở Đà Bắc phát triển mạnh mẽ. Đồng bào các dân tộc rất phấn khởi, tin tưởng, khí thế cách mạng ngày càng cao. Đó là điều kiện, tiền đề cho cuộc khởi nghĩa để giành chính quyền vào tháng 8/1945.

Ngày nay, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Tú Lý, Hiền Lương, Trung Thành đã có nhiều nỗ lực trong phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới (NTM). Cùng với đó đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng đến thế hệ trẻ. Đến nay, các xã đều đạt được nhiều kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực, nhất là trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo và xây dựng NTM. Trong đó, Tú Lý, Hiền Lương là những xã đầu tiên của huyện Đà Bắc đã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Viết Đào


Các tin khác


Tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW 

(HBĐT) - Sáng 23/9, Tỉnh ủy Hòa Bình phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của BCH T.Ư Đảng khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tọa đàm.

Huyện Cao Phong: Sắp xếp tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

(HBĐT) - Tổ chức lại Ban Quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng huyện thành BQL đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; Thực hiện bãi bỏ Phòng Y tế và chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về ngành, lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện; Xây dựng Đề án số 01/ĐA-UBND về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện theo hướng tinh gọn bộ máy, giảm số lượng đầu mối, giảm số lượng cán bộ quản lý gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đó là 3 trong nhiều quyết sách "đúng” và "trúng”, thể hiện quyết tâm của huyện Cao Phong nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần đắc lực thúc đẩy KT-XH địa phương.

Huyện Yên Thủy nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới

(HBĐT) - Tính đến hết tháng 8/2022, Đảng bộ huyện Yên Thủy kết nạp được 71 đảng viên mới, đạt 59,1% chỉ tiêu giao. 100% đảng viên mới có trình độ văn hóa đạt và vượt chuẩn, trên 60% trong độ tuổi thanh niên… đã bổ sung lực lượng kế cận chất lượng cho Đảng. Với quan điểm xuyên suốt: Phát triển Đảng phải song hành giữa chất lượng và số lượng, Đảng bộ huyện đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng trong 4 tháng cuối năm.

Phường Thịnh Lang tạo đồng thuận từ thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền phường Thịnh Lang (TP Hoà Bình) xác định công khai, minh bạch là "chìa khóa” để phát huy dân chủ ở cơ sở. Nội dung công khai ngoài tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách an sinh xã hội, kế hoạch phát triển KT-XH, địa phương còn thực hiện công khai trong huy động vốn xây dựng các công trình hay huy động, sử dụng các loại quỹ như: Đền ơn - đáp nghĩa, Vì người nghèo...

Triển khai quy định về phân cấp cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông báo Kết luận số 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức T.Ư về thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo Kết luận số 20. Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Xã Bình Thanh: Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đảng viên

(HBĐT) - Đảng bộ xã Bình Thanh có 155 đảng viên, sinh hoạt tại 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ khu dân cư. Hiện, Đảng bộ có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt do già yếu, ốm đau và 6 đảng viên đi làm xa (2 trường hợp đi xuất khẩu lao động). Ngoài ra, có nhiều đảng viên, nhất là đảng viên trẻ đi làm tại TP Hòa Bình, các huyện trong tỉnh… Trước thực tế đó, vấn đề quản lý đảng viên được Đảng bộ xã đặc biệt chú trọng, góp phần giữ gìn tư cách đạo đức đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục