(HBĐT) - Ngày 5/8/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Yên Thủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Tạ Thị Suối Vân, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trường tiểu học Đa Phúc, thuộc Đảng bộ xã Đa Phúc bằng hình thức "khai trừ khỏi Đảng”. Áp dụng điểm 9, Điều 2, Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng (TCĐ) và đảng viên (ĐV) vi phạm. Việc kỷ luật ĐV được Đảng bộ huyện Yên Thủy triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự nghiêm minh của Đảng.


Đội ngũ cán bộ, công chức xã vùng cao Miền Đồi (Lạc Sơn) tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng công vụ.

Theo số liệu từ UBKT Tỉnh ủy, trong 8 tháng năm nay, các cấp ủy và chi bộ đã thi hành kỷ luật 3 TCĐ, 47 ĐV; trong đó có 13 đồng chí là cấp ủy các cấp. UBKT Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật 1 TCĐ bằng hình thức khiển trách; UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 37 ĐV. Nội dung vi phạm chủ yếu là việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất, khoáng sản, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công…

 Đảng bộ tỉnh hiện có 13 đảng bộ trực thuộc với 512 tổ chức cơ sở Đảng, trên 67.500 ĐV. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn tỉnh đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Qua đó giúp cấp ủy, TCĐ, đội ngũ cán bộ, ĐV nhận thức sâu sắc hơn vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời làm cho cán bộ, ĐV nâng cao nhận thức về nguy cơ, nhận diện những biểu hiện và đề ra các giải pháp cần làm ngay để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU, ngày 23/1/2017 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”.

BTV Tỉnh ủy cũng đã ban hành các văn bản lãnh đạo, thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế về công tác cán bộ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình tuyển dụng; quy hoạch; luân chuyển; điều động, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý của cơ quan, đơn vị theo phân cấp. Cùng với đó, BTV Tỉnh ủy thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện rà soát của các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời chỉ đạo xử lý những sai phạm trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Có thể nói, kết quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước; chung tay thực hiện "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển KT-XH. Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) được nhân rộng. Xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Những kết quả đó đã góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân với ĐV và cấp ủy, chính quyền các cấp; tạo động lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hiện nay, trên cơ sở nội dung nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của tỉnh, các cấp ủy, TCĐ, địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định, lựa chọn khâu đột phá trong triển khai thực hiện để nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục rà soát, xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu đội ngũ công chức, viên chức hợp lý, đúng người, đúng việc; thực hiện tốt các khâu tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công chức. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thông qua thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa những sai sót, khuyết điểm. Chú trọng khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt phải công khai, minh bạch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực thi công vụ, nhất là trong các lĩnh vực: Công tác cán bộ, quản lý tài sản công, đất đai, quy hoạch... Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Tích cực vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia vào giám sát và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Dương Liễu

Các tin khác


Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp uỷ viên các cấp

(HBĐT) - Từ ngày 24-25/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đây là đợt tập huấn thứ 2 theo Thông báo số 106-TB/ĐUK với trên 300 học viên là cấp uỷ viên các cấp trong Đảng bộ khối.

Nhìn lại công tác tổ chức đại hội chi bộ tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - "Ngay sau khi có hướng dẫn của Huyện ủy Lạc Sơn, Đảng ủy xã Thượng Cốc đã ban hành kế hoạch chi tiết, chọn chi bộ xóm Đồng Tâm để tổ chức đại hội điểm. Từ ngày 6 - 28/7, 18/18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ (ĐHCB) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thượng Cốc cũng là địa phương hoàn thành việc tổ chức ĐHCB đầu tiên của huyện.

Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ trong chỉ đạo làm nên thắng lợi

Với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, đế quốc Mỹ đã phá vỡ đàm phán và bí mật lập kế hoạch chuẩn bị chiến dịch mang mật danh Linebacker II" vào đánh phá Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12/1972. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Bác Hồ đã dự đoán trước được âm mưu và thủ đoạn đó của địch, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chủ động mở chiến dịch phòng không (CDPK) đánh bại cuộc tập kích đường không (TKĐK) chiến lược bằng B-52 của địch, làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không".

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Chiều 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực".

Huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề “Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”

(HBĐT) - Ngày 24/11, Huyện ủy Đà Bắc đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên chuyên đề "Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến 17 điểm cầu các xã, thị trấn.

Đảng bộ huyện Yên Thủy: Khai trừ 4 đảng viên ra khỏi Đảng vì vi phạm quy định pháp luật

(HBĐT) - UBKT Huyện ủy Yên Thủy vừa có quyết định thi hành kỷ luật 4 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục