Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, gắn công tác dân vận (CTDV) chính quyền với các nhiệm vụ phát triển KT-XH và đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, cụ thể hoá bằng chương trình, kế hoạch thực hiện CTDV phù hợp với nhiệm vụ. Bộ máy chính quyền phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Mô hình chính quyền thân thiện góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân.Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động của nhà máy nhựa Lạc Sơn.

UBND các cấp quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các chương trình, kế hoạch, dự án, cơ chế, chính sách theo quy định; tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tình hình Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của người dân, đoàn viên, hội viên. Qua đó tỉnh đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo QP-AN.

Tuy nhiên, việc triển khai CTDV ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một bộ phận công chức, viên chức ở cơ sở thiếu phương pháp, kỹ năng hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình TTHC theo quy định; còn có trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm đạo đức công vụ và vi phạm pháp luật phải xử lý theo quy định. Công tác cải cách TTHC ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vẫn xếp thứ hạng thấp…

Ngày 31/10/2023, BTVTU ban hành Kết luận số 949-KL/TU tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CTDV chính quyền trên địa bàn tỉnh. BTVTU yêu cầu: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong thực hiện CTDV của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về CTDV của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển KT-XH. Nâng cao năng lực điều hành, hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KT-XH, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức về CTDV trong các cơ quan nhà nước. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ trong các cơ quan nhà nước đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; coi trọng công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức có năng lực, trình độ, uy tín, trực tiếp làm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện CTDV gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, công khai TTHC, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm đạo đức công vụ. Đưa việc thực hiện CTDV của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp vào tiêu chí xếp loại thi đua, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong CTDV xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị. Tiếp tục phát động sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong các cơ quan nhà nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân, lắng nghe, tiếp thu và quan tâm giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, tăng cường tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân. Tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về CTDV trong các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp.

Lê Chung


Các tin khác


Xã Tân Vinh chú trọng công tác xây dựng Đảng

Đảng bộ xã Tân Vinh (Lương Sơn) đã triển khai toàn diện công tác xây dựng Đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Tỉnh Luxor của Ai Cập mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Ngày 25/2, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập do Đại sứ Nguyễn Huy Dũng dẫn đầu đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Luxor của Ai Cập và phối hợp với Phòng Thương mại tỉnh Luxor tổ chức Hội thảo thương mại với chủ đề "Các cơ hội kinh doanh Việt Nam-Ai Cập” nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa, nông nghiệp và giáo dục giữa Việt Nam và Ai Cập cũng như giữa các địa phương của hai nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh động viên tân binh thành phố Hòa Bình lên đường nhập ngũ

Sáng 25/2, cùng chung khí thế ngày hội tòng quân của tuổi trẻ trong toàn tỉnh, tại Sân vận động TP Hòa Bình (tổ 2, phường Kỳ Sơn), 155 thanh niên ưu tú của thành phố Hòa Bình tham gia nhập ngũ trong quân đội và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Dự lễ giao nhận quân tại TP Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh.  

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh động viên tân binh huyện Cao Phong lên đường tòng quân

Ngày 25/2, huyện Cao Phong tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2024. Dự lễ có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Cao Phong.

Tân binh các huyện, thành phố tỉnh Hòa Bình nô nức lên đường nhập ngũ

Sáng nay 25/2, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024. Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành đã đến động viên tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Không khí phấn khởi, náo nức, rộn ràng trong ngày hội tòng quân.

Phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền miệng

Tuyên truyền miệng (TTM) và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, là một trong những kênh thông tin quan trọng của công tác tư tưởng để tiến hành hoạt động tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  
Trong công tác TTM, các báo cáo viên, tuyên truyền viên là cầu nối, người truyền tải, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Những năm qua, công tác TTM đã nhận được sự quan tâm của cấp ủy và Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh. Hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ báo cáo viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM, coi đây là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài. Đồng thời, xác định TTM là một trong những kênh thông tin quan trọng để trực tiếp truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề thời sự nổi bật trong tỉnh, trong nước, quốc tế được dư luận quan tâm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục