Ngày 14/5/2024, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tiến hành Kỳ họp thứ 27, khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung:

1. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Vũ Chi - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lương Sơn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nội vụ, nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn.

Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị xem xét thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra, UBKT Tỉnh uỷ nhận thấy: Trong thời gian đồng chí Nguyễn Vũ Chi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Sơn đã vi phạm quy định của pháp luật đất đai trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Đồng Bon, thôn Đồng Phú, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn; vi phạm quy chế làm việc; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Những vi phạm nêu trên gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp uỷ, tổ chức đảng và chính quyền địa phương, cơ quan và cá nhân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Vũ Chi và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng theo thẩm quyền.

2. Xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ huyện Yên Thủy và Đảng bộ huyện Lạc Sơn, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy:

Các đồng chí: Bùi Văn Lích, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn; Đặng Văn Thành, đảng viên Chi bộ khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thuỷ, nguyên Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan chính quyền, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Yên Thuỷ; Hoàng Tiến Sơn, Uỷ viên BCH Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Yên Thuỷ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác và cá nhân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật các đồng chí: Bùi Văn Lích, Đặng Văn Thành, Hoàng Tiến Sơn theo thẩm quyền.

3. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận một số nội dung quan trọng khác.


P.V (TH)

Các tin khác


Xã Kim Bôi xây dựng “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”

Sau gần 1 năm triển khai mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi đã tạo chuyển biến tích cực. Trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ được nâng cao, đổi mới lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức địa phương, được nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thông cáo báo chí số 4 Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Buổi chiều thứ tư, ngày 22/5/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ ba của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Huyện uỷ Lạc Thuỷ: Sơ, tổng kết 3 kết luận, nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và tỉnh  

Ngày 21/5, Huyện uỷ Lạc Thuỷ tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng về "Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước". Tổng kết 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.”

[Infographic] Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

Sau khi bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII hiện có 16 Ủy viên Bộ Chính trị.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ được giao điều hành hoạt động Bộ Công an

Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc giao điều hành hoạt động của Bộ Công an.

Thành phố Hoà Bình: Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về quản lý đất đai, đô thị

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TH.U, ngày 20/4/2021 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương; cán bộ lãnh đạo quản lý; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (NQ 03). Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, Thành ủy Hòa Bình đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định quản lý đất đai, đô thị trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục