(HBĐT) - Đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình đặt ra và thực hiện nghiêm trong nhiều năm qua, từ đó đóng góp quan trọng cùng ngành Tài chính thực hiện hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành của T.Ư và địa phương, phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh.Cán bộ, công chức KBNN Hòa Bình luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

Năm 2020, việc thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thiên tai, song, các đơn vị KBNN trong tỉnh luôn bám sát dự toán NSNN, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hoạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách. Cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách. Đồng thời, tiếp tục thực hiện ủy nhiệm thu tại các ngân hàng thương mại để tăng cường phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, góp phần tập trung nhanh nguồn thu, thanh toán, chi trả kịp thời cho NSNN, hỗ trợ người nộp thuế, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ Nhà nước.

Bên cạnh đó, các đơn vị KBNN tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền trong công tác quản lý, điều hành quỹ NSNN; kịp thời công khai, phổ biến các thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách mới, cũng như chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các đơn vị thụ hưởng NSNN và các chủ đầu tư.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, KBNN tỉnh đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên, đặc biệt đẩy mạnh dịch vụ công (DVC) trực tuyến. Theo đánh giá của đồng chí Lê Hoài Thanh, Giám đốc KBNN tỉnh, thời gian qua, các đơn vị thuộc KBNN Hòa Bình đã tích cực triển khai và bước đầu làm tốt công tác tuyên truyền lợi ích của sử dụng DVC trực tuyến đến các đơn vị sử dụng ngân sách. Lấy kết quả triển khai thực hiện làm cơ sở bình xét thi đua năm 2020. Đến 31/10/2020, toàn tỉnh có 1.266/1.266 đơn vị tham gia, đạt 100%, hoàn thành sớm hơn 2 tháng so với quy định của Chính phủ; tổng số hồ sơ giao dịch qua DVC trực tuyến đạt trên 94%.

Những năm qua, song song với công tác quản lý thu NSNN, việc kiểm soát chi luôn được chú trọng. Đặc biệt là trong năm 2020, bám sát các nghị quyết, kế hoạch của T.Ư và tỉnh, nhất là ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến giải ngân vốn đầu tư công, các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 và tiết kiệm trong chi thường xuyên, KBNN Hòa Bình đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị sử dụng ngân sách triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Trong đó, đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là chi cho khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài... Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định; cung cấp số liệu giải ngân hàng ngày cho lãnh đạo UBND tỉnh, phục vụ việc quản lý điều hành NSNN.

Trong năm 2020, KBNN toàn tỉnh đã kiểm soát chi thường xuyên đạt 9.760,9 tỷ đồng, bằng 110,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao và 105,1% dự toán HĐND tỉnh giao. Qua đó, từ chối thanh toán 4.280 món với tổng số tiền 330,8 tỷ đồng, chủ yếu do thiếu thủ tục, 23 món vượt dự toán. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, qua kiểm soát chi từ chối thanh toán 674 món, số tiền 370,4 tỷ đồng, lý do chủ yếu là lập chưa đúng với dữ liệu yêu cầu của hệ thống DVC.

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý thức tổ chức kỷ luật cao, KBNN Hòa Bình đã, đang nỗ lực cao nhất hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, cùng chung sức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2021.


Bình Giang

Các tin khác


Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 928-KL/TU, ngày 21/9/2023 về tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 33/CTr-TU, ngày 10/7/2020 của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chương trình hành động số 33).

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy gương mẫu trong phát triển kinh tế

(HBĐT) - Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trong thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) ở huyện Lạc Thủy đã mạnh dạn đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả cao, trở thành những tấm gương điển hình trong công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế tại địa phương.

Xã An Bình dồn sức xây dựng nông thôn mới nâng cao

(HBĐT) - Năm 2019, xã An Bình (Lạc Thủy) về đích nông thôn mới (NTM). Hiện nay, xã tiếp tục duy trì và giữ vững 19/19 tiêu chí; tăng cường nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn NTM nâng cao theo kế hoạch. Phấn đấu đến năm 2025, xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2, khóa XI

(HBĐT) - Ngày 22/9, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.                            

Hội Nông dân huyện Đà Bắc: Đa dạng hình thức tư vấn, hỗ trợ nông dân

(HBĐT) - Với mục tiêu nâng cao đời sống hội viên nông dân (HVND), thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Đà Bắc đã triển khai nhiều giải pháp. Qua đó hỗ trợ, đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Khai mạc sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc

Tối 21/9, tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh miền núi phía bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục