UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND, ngày 3/6/2024 về thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024.


Công ty TNHH GGS Việt Nam (khu công nghiệp bờ trái sông Đà - TP Hòa Bình) phát triển sản xuất, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách.

Để phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu NSNN năm 2024, góp phần thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025, đáp ứng nguồn lực cho nhu cầu chi đầu tư phát triển, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, QP-AN và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thu NSNN năm 2024, chỉ đạo các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu:

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo NQ số 01/NQ-CP, ngày 05/01/2024 của Chính phủ gắn với NQ số 21- NQ/TU, ngày 06/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2024; NQ số 318/NQ-HĐND, ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024 tỉnh Hoà Bình; NQ số 320/NQ-HĐND, ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về quyết định dự toán ngân sách địa phương và quyết định phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Quyết định số 2918/QĐ-UBND, ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024; Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN tỉnh Hòa Bình năm 2024. Chú trọng đến các nội dung liên quan đến lĩnh vực thuế; chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, khôi phục, duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh (SX-KD)…

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy đầu tư SX-KD, phấn đấu đạt mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2024. Giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là các lĩnh vực đất đai, đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tiếp cận các nguồn vốn, lĩnh vực tài chính, lao động, đầu tư, xây dựng... tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế yên tâm đầu tư, ổn định và phát triển SX-KD, đóng góp nguồn thu cho NSNN.

Phối hợp với cơ quan Thuế triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế; tiếp tục nâng cao hơn nữa tỷ lệ kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử.

Tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác chống thất thu NSNN...

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực, khẩn trương phối hợp thực hiện các trình tự, thủ tục trong thu tiền sử dụng đất từ các dự án nhà ở.

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, đặc biệt là nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024. Kết quả giải ngân vốn có tác động tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng KT-XH của tỉnh, cũng như tác động tích cực đến kết quả thu NSNN.

Tập trung, phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 40/KH-BCĐ, ngày 16/02/2024 về hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu, nộp NSNN tỉnh Hòa Bình năm 2024...


P.V (TH)

Các tin khác


Chứng khoán Việt Nam đón nhận các yếu tố hỗ trợ tích cực

Chứng khoán Việt Nam đang đón nhận các yếu tố hỗ trợ như nền kinh tế vẫn đang duy trì tăng trưởng từ tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2024 tiếp xu hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp phục hồi tốt, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng mạnh.

Hướng tới sự bền vững trong thu ngân sách nhà nước

Công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Tài chính và Tổng Cục thuế; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành trong công tác tổ chức quản lý thu. Theo báo cáo của UBND tỉnh, thu NSNN ước thực hiện hết tháng 5/2024 đạt 2.880 tỷ đồng, bằng 71% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 50% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và bằng 196% so với cùng kỳ.

Phát triển kinh tế rừng bền vững

Với diện tích rừng tự nhiên lớn, độ che phủ rừng cao, tỉnh Hòa Bình có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế rừng. Đây cũng là hướng đi phù hợp nhằm tạo lập nền kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường.

Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt tăng nhanh

Những năm gần đây, tại tỉnh Hòa Bình, việc thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến. Điều này không chỉ giúp các "nhà băng” tiến gần hơn tới mục tiêu ngân hàng số mà còn tạo nhiều tiện ích cho khách hàng.

Xã Đông Lai nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Được huyện chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, với sự đồng thuận của người dân, sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, xã Đông Lai (Tân Lạc) đang nỗ lực, củng cố, hoàn thành các tiêu chí, triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu cán đích NTM nâng cao vào cuối năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Thành phố Hòa Bình hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thành phố Hòa Bình hiện có 68 hợp tác xã (HTX), tổng vốn điều lệ trên 144 tỷ đồng. Theo lĩnh vực ngành nghề, có 47 HTX nông nghiệp, 3 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 18 HTX thương mại - dịch vụ. Tổng doanh thu hàng năm của các HTX đạt 78 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1.180 người. Thu nhập bình quân lao động thường xuyên của HTX nông nghiệp đạt 5 triệu đồng/người/tháng; HTX vận tải 6,8 triệu đồng/người/tháng. Các HTX thu hút nhiều thành viên, tạo việc làm cho nhiều lao động. Đồng thời, HTX phát triển bền vững góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và xây dựng nông thôn mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục