Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn phát triển nghề gò hàn, gia công cơ khí tạo việc làm cho nhiều lao động .

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn phát triển nghề gò hàn, gia công cơ khí tạo việc làm cho nhiều lao động .

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Sỹ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Hoạt động tư vấn, hỗ trợ để khu vực kinh tế hợp tác, HTX từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu quả là một trong những chức năng cơ bản của Liên minh HTX.

 

Nhận thức được ý nghĩa quan trọng đó, từ năm năm 2006 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã phát huy tối đa những điều kiện có được, hỗ trợ các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX trong tỉnh không ngừng đổi mới, phát triển, từng bước đưa các hoạt động tư vấn, hỗ trợ ngày càng ổn định, có chiều sâu. 

 

Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh uỷ, UBND tỉnh về kế hoạch, chiến lược phát triển KTTT trong tỉnh; tham gia góp ý xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển các đơn vị kinh tế hợp tác, HTX trong tỉnh, đại diện cho các đơn vị KTTT, phản ánh những khó khăn, thuận lợi của các tổ hợp tác, HTX. Đồng thời tích cực các hoạt động phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh làm tốt chức năng tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển KTTT trong tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị thành viên. Cụ thể đã phối hợp với phòng tài chính kế hoạch các huyện tư vấn, giúp đỡ hướng dẫn hồ sơ pháp lý về thành lập mới các HTX; hướng dẫn các HTX có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức đại hội, hội nghị xã viên đăng ký thay đổi hoạt động của HTX theo đúng qui định của Luật HTX, thực hiện sản xuất kinh doanh dịch vụ có hiệu quả, đúng pháp luật...

 

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ HTX, Liên minh HTX tỉnh đã tranh thủ các cấp, các ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển HTX bồi dưỡng, nâng cao kiến thức phát triển HTX, kỹ năng điều hành quản lý HTX, tư vấn xây dựng dự án... Trong 5 năm qua đã đào tạo, bồi dưỡng 3 chức danh cán bộ chủ chốt HTX, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ HTX cho 1.707 lượt học viên. Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX phối hợp với trường Trung học Quản lý và công nghệ Hà Nội tổ chức 2 lớp đào tạo dài hạn kỹ thuật viên tin học và kỹ thuật điện cho 50 học viên là cán bộ, xã viên và con em các HTX tại tỉnh; Phối hợp với Sở NN&PTNT tổ chức dạy nghề và truyền nghề cho hơn 1.500 xã viên và người lao động trong khu vực KTTT trong tỉnh, chủ yếu là các nghề mây tre đan, mộc, dệt thổ cẩm, du lịch, điện nông thôn...

 

Công tác tuyên truyền và vận động phát triển HTX luôn được Liên minh HTX tỉnh chú trọng với nhiều hình thức: Tổ chức Hội nghị tọa đàm giữa các HTX sản xuất- kinh doanh mạnh trong tỉnh; biểu dương các mô hình HTX điển hình tiên tiến và các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến HTX, gương người tốt việc tốt…đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành về KTTT và mô hình HTX kiểu mới; các HTX đã mạnh dạn hơn trong đầu tư phát triển sản xuất, thay đổi cách nghĩ cách làm trong xây dựng và phát triển HTX của mình. Từ năm 2006 đến nay, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với các huyện, thành phố hướng dẫn thành lập mới 54 HTX, kết nạp 48 thành viên Liên minh HTX tỉnh. Ngoài ra, Liên minh HTX tỉnh phát động hai phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX", "HTX tiên phong trong xoá đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới", phong trào thi đua học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung cụ thể thiết thực được các HTX hưởng ứng thực hiện góp phần xây dựng Liên minh HTX tỉnh vững mạnh. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng điển hình tiên tiến, phát hiện kịp thời các nhân tố mới, giúp đỡ và hướng dẫn các đơn vị điển hình phát triển toàn diện. Trong 5 năm qua đã xây dựng được các mô hình HTX mới như HTX trồng rừng, chăn nuôi và kinh doanh ăn uống, HTX dịch vụ VSMT, HTX trồng rau sạch, mô hình HTX dệt thổ cẩm... và đã nhân rộng 18 mô hình HTX điển hình tiên tiến.

 

Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho các HTX trong quá trình SXKD, Liên minh HTX tỉnh đã tích cực khai thác các nguồn vốn, hướng dẫn các thành viên xây dựng các dự án vay vốn để mở rộng đầu tư SXKD, mở mang ngành nghề. Trong 5 năm qua đã có 22 lượt đơn vị thành viên được vay vốn ưu đãi từ nguồn vốn chương trình 120 giải quyết việc làm với tổng số vốn trên 2,5 tỉ đồng. Các dự án đều mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho các xã viên và HTX, giải quyết thêm việc làm mới cho hơn 900 xã viên và người lao động.

 

Với những hoạt động hỗ trợ HTX thiết thực, hiẹu quả, qua 5 năm, số HTX khá giỏi tăng từ 20% lên 28%, số HTX yếu kém giảm từ 20% xuống 15%. Với những thành tích đạt được, Liên minh HTX được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2006-2010.

 

 

                                                                                           Đinh Thắng.

 

Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục