Người dân xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQ Việt Nam phát động.

Người dân xóm Mòng, thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do UBMTTQ Việt Nam phát động.

(HBĐT) - Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương.

 

Trong đó, với vai trò của mình, MTTQ và các tổ chức đoàn thể CTXH đã tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng (XDĐ), xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong  thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH ở địa phương.

 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, MTTQ và các tổ chức đoàn thể CTXH đã không ngừng củng cố, mở rộng và thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên; tăng thêm số người tiêu biểu, có uy tín, năng lực phẩm chất trong các tôn giáo, dân tộc, doanh nhân và người ngoài Đảng, làm cơ sở để tăng cường, nâng cao chất lượng công tác tư vấn, tham mưu cho MTTQ các cấp tham gia xây dựng các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy, chính quyền đạt nhiều kết quả thiết thực đáng ghi nhận như đẩy mạnh sâu, rộng CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH ở KDC”, “Ngày vì người nghèo, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, phong trào Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt...

 

Nói về vai trò của UBMTTQ trong việc tham gia xây dựng Đảng, ông Đinh Văn Dực, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cho biết: thông qua nhiều biện pháp, hình thức khác nhau, MTTQ và các đoàn thể CTXH đã từng bước làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện một cách hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về vận động quần chúng. Đồng thời làm tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình hành động, tổ chức lấy ý kiến đóng góp xây dựng các dự thảo văn kiện của cấp ủy cùng cấp và cấp trên; tham gia đóng góp vào các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, các văn bản pháp quy của Trung ương và địa phương. Với vai trò của mình, MTTQ đã tích cực tham gia hiệp thương, giới thiệu người ứng cử vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền, nhất là tham gia ý kiến phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Chủ động giúp cấp ủy nắm bắt tình hình nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất các nội dung liên quan đến đời sống của nhân dân; tham mưu tổ chức tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa cấp ủy Đảng và người đứng đầu chính quyền các cấp với các tầng lớp nhân dân ở KDC.

 

Cùng với đó, UBMTTQ tỉnh đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành tạo cơ chế thuận lợi nhằm giúp UBMTTQ tỉnh thực hiện tốt chức năng tham gia xây dựng chính quyền nhân dân. Trong giai đoạn 2004 - 2011, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn ĐBQH, thường trực HĐND, UBND tỉnh và các ngành chức năng tham gia đóng góp ý kiến vào gần 20 dự án luật, pháp lệnh theo yêu cầu của UBTVQH, đồng thời tham gia xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; thực hiện tốt Đề án Xây dựng, đẩy mạnh công tác vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng KDC”; tổ chức 45 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cho nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức,  ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQHIII của UBTVQH, UBMTTQ tỉnh đã mở 24 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác mặt trận và tổ chức hội nghị để triển khai hướng dẫn UBMTTQ các cấp trong tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ tham gia XDĐ, chính quyền TSVM, góp phần làm trong sạch bộ máy chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác. Đối với hoạt động giám sát, UBMTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh tổ chức hàng trăm buổi tiếp xúc cử tri với hàng vạn lượt cử tri tham dự. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với Đoàn ĐBQH tổ chức 11 hội nghị, trong đó có 59 ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp với HĐND tỉnh tổ chức 22 hội nghị đã có 84 ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được tổng hợp, phản ánh với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, UBMTTQ tỉnh còn tham gia 42 cuộc giám sát tại các sở, ngành, đơn vị và huyện, thành phố. Thông qua hoạt động giám sát của nhân dân, Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện tốt chức năng giám sát của MTTQ. Từ đó đã kịp thời phát hiện nhiều vụ việc, công trình kém chất lượng để kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết hoặc yêu cầu chủ đầu tư khắc phục.

 

Thực hiện tốt vai trò, chức năng của MTTQ và các đoàn thể CTXH đã trở thành chỗ dựa tin cậy cho Đảng và nhân dân. Đồng thời, đã tạo được sự phối hợp chặt chẽ giữa UBMTTQ và các đoàn thể với cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, cơ sở trong tham gia đóng góp ý kiến XDĐ, chính quyền TSVM, củng cố niềm tin cho nhân dân.

                                                                                                  

                                                                     

                                                                            Mạnh Hùng

Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục