Nhiều hộ gia đình ở xã Tây Phong (Cao Phong) cải tạo vườn tạp trồng mía trắng, mía tím cho thu nhập cao.

Nhiều hộ gia đình ở xã Tây Phong (Cao Phong) cải tạo vườn tạp trồng mía trắng, mía tím cho thu nhập cao.

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 04, ngày 26/4/2016 về cải tạo vườn tạp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 - 2020.

 

Nghị quyết đề ra các mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc cải tạo vườn tạp (CTVT) nhằm tạo ra sản phẩn hàng hóa có giá trị cao. Phấn đấu đến năm 2020 có 50% diện tích (tương ứng trên 6.000 ha) vườn tạp được cải tạo, hiệu quả kinh tế tăng gấp 2 lần so với năm 2015. áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, cải tạo, bảo vệ tài nguyên, giữ gìn môi trường sinh thái; thực hiện phương thức canh tác bền vững, vừa cải tạo, vừa bồi dưỡng đất. Tạo ra sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn, phong phú, có giá trị kinh tế cao phục vụ cho công nghiệp chế biến, tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và các vùng lân cận, tiến tới tham gia xuất khẩu. Đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo và làm giàu từ trồng cây ăn quả.

 

Nhiệm vụ trọng tâm là bố trí lại cấu trúc không gian vườn, không gian nhà - vườn; loại bỏ cây tạp hiệu quả thấp. Xây dựng các điểm trình diễn, trao đổi kỹ thuật và kinh nghiệm. Phấn đấu mỗi thôn, xóm có từ 1 - 2 mô hình điểm CTVT đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững, làm cơ sở nhân rộng tạo thành vùng sản xuất. Trước mắt, trong năm đầu, các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng mỗi xã có 1 - 2 mô hình điểm về CTVT để nhân rộng ra toàn xã trong những năm tiếp theo.

 

Ban hành và triển khai thực hiện chính sách nâng cao hiệu quả sử dụng đất vườn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Hình thành các vùng, liên vùng sản xuất hàng hóa với hình thức cải tạo phù hợp gắn với kế hoạch phát triển KT-XH, các quy hoạch, định hướng từng vùng, điều kiện đặc thù và tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Tăng cường áp dụng các biện pháp thâm canh bền vững; thực hiện quy định về môi trường trong sử dụng phân bón, hóa chất và xử lý chất thải trong nông nghiệp; áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước và các hình thức canh tác tiết kiệm nước.

 

Tập trung hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đăng ký thương hiệu, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết, ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản với nông dân; phát triển các nhóm nông dân hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

Hỗ trợ tập huấn khuyến nông và các dịch vụ tư vấn nhằm nâng cao kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, kỹ năng quản lý kinh tế theo định hướng thị trường cho nông dân. Đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất giống cây cho năng suất, chất lượng cao, mang tính hàng hóa.

 

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Nghị quyết đề ra 7 nhóm giải pháp về: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm thay đổi về nhận thức, tư duy sản xuất lạc hậu, kém hiệu quả của người dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, đồng bộ trong toàn tỉnh. (2) Phát triển vườn kinh tế gắn với các quy hoạch ngành và quy hoạch xây dựng NTM. (3) Đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật mới. (4) Đẩy mạnh liên kết sản xuất giữa các hộ liền kề. (5) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ. (6) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. (7) Ban hành cơ chế chính sách đầu tư và hỗ trợ CTVT, trong đó chủ động lồng ghép các chương trình, dự án gắn với kế hoạch CTVT ở các địa phương như: Chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM, Quỹ hỗ trợ nông dân và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                

 

                                                                                   P.V (TH)

Các tin khác


Điều chỉnh phụ tải, giảm áp lực cho lưới điện

(HBĐT) - Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp (DN), khách hàng lớn tham gia thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR). Điều này không chỉ giúp DN giảm chi phí đầu tư, mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống điện, nhất là trong mùa nắng nóng.

Hiệu quả từ mô hình hợp tác xã rau củ quả xã Nhân Mỹ

(HBĐT) - Nhận thấy trên thị trường sản phẩm rau, củ, quả không đáp ứng đủ nhu cầu, anh Bùi Hùng Bạo ở xóm Cò, xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) đã vận động 20 hộ dân chung tay thành lập mô hình hợp tác xã (HTX) rau củ quả. Hoạt động của HTX đã đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân địa phương.

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng - Phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn

Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra những chủ trương lớn phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cụ thể, Nghị quyết Ðại hội XIII nêu rõ: phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII xác định: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(HBĐT) - Ngày 8/6, Ban Kinh tế -  Ngân sách (HĐND tỉnh) tổ chức hội nghị tham vấn Quy hoạch tỉnh Hoà Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì hội nghị.

Diễn đàn về phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp 

(HBĐT) - Ngày 6/6, tại TP Hoà Bình, Sở NN&PTNT tổ chức diễn đàn "Sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản, điểm nghẽn trong phát triển các chuỗi sản xuất nông, lâm nghiệp và giải pháp khắc phục”.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục