Trong những năm qua, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai rộng khắp. Gắn kết với nhiều cuộc vận động, phong trào và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh.


Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Ảnh chụp tại tổ 17, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình).

Đồng chí Nguyễn Thị Tiến, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Văn hóa - Thông tin (VH-TT) huyện Lương Sơn cho biết: Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào huyện, Phòng VH-TT đã triển khai các văn bản chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH; tham mưu công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện; triển khai thực hiện chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Bên cạnh đó, hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về văn hóa trong Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Ngoài ra, Phòng VH-TT tham mưu UBND huyện trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa trên địa bàn huyện thông qua các hình thức như: mở lớp tập huấn, xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề. Năm qua, huyện đã tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng trình tấu chiêng Mường, phổ biến, hướng dẫn các làn điệu dân ca, điệu múa của dân tộc Mường; kế hoạch về bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể mo Mường, trang phục dân tộc Mường, tiếng nói, chữ viết… Qua đó góp phần đưa phong trào TDĐK XDĐSVH đạt được kết quả thiết thực. Năm 2023, toàn huyện có 21.439 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt 89,2%; 141/146 khu dân cư đạt văn hóa, đạt 96,6%; 90/121 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Không chỉ huyện Lương Sơn, năm 2023, phong trào TDĐK XDĐSVH được triển khai sâu rộng trên địa bàn các huyện, thành phố. BCĐ phong trào tỉnh đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại cơ sở. Việc thực hiện 5 nội dung của phong trào được quan tâm, gồm: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói, giảm nghèo; xây dựng môi trường văn hoá xanh - sạch - đẹp - an toàn; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Phong trào "Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; xây dựng gia đình, khu dân cư văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh, Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào học tập, lao động sáng tạo thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia.

UBND tỉnh ban hành quyết định cấp bằng công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, giai đoạn 2018 - 2022 cho 185 tập thể. Năm 2023, toàn tỉnh có 191.833/217.236 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 88,3%; 1.428/1.482 khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa, đạt 96,3%.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc phụ trách Sở VH-TT&DL cho biết: Việc triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh đã đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Thông qua phong trào thúc đẩy khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của mỗi dòng họ, gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng tình đoàn kết, hoà thuận trong mỗi gia đình và cộng đồng cùng nhau phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng. Thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ công dân, xây dựng cuộc sống mới tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Qua đó góp phần quan trọng trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người tỉnh Hòa Bình đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Để thực hiện hiệu quả phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2024, BCĐ các cấp tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về văn hóa. Tăng cường chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào gắn với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Nhân rộng, phát triển gương "người tốt, việc tốt”, "điển hình tiên tiến” xây dựng con người Hòa Bình có lối sống, nhân cách văn hóa. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng các danh hiệu văn hóa. Tiếp tục củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra đối với các nội dung hoạt động của phong trào, đảm bảo chất lượng các danh hiệu trong phong trào.

Hương Lan


Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện Yên Thủy 

Huyện Yên Thủy vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, học sinh huyện năm 2024.

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên và học sinh huyện Tân Lạc 

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), UBND huyện Tân Lạc vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên và học sinh lần thứ X, năm 2024 với chủ đề "Hát mãi khúc quân hành”.

Huyện Lạc Sơn chung sức bảo tồn di sản văn hoá dân tộc Mường

Từng có thời điểm theo dòng chảy thời gian, nhiều nét văn hoá đặc sắc của dân tộc Mường đứng trước nguy cơ mai một, thất truyền. Cùng với các địa phương trong tỉnh, cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Sơn đã triển khai giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá (DSVH).

Đưa Xẩm Hà thành đến gần hơn với công chúng

Từ một chiếu xẩm đầu tiên được thành lập và biểu diễn ở chợ Đồng Xuân, tại Hà Nội hiện hình thành nhiều chiếu xẩm và các lớp dạy hát xẩm.

Chính thức khai hội Đền Hùng

Ngày 9/4 (tức ngày 1/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương Hồ Đại Dũng đã đánh trống khai hội Đền Hùng và khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm 2024.

Tìm giải pháp đưa phim Việt ra thế giới

Các chiến lược quảng bá và phân phối phim Việt tại địa phương khó tiếp cận thị trường châu Âu và Mỹ do mang văn hóa bản địa. Đây là nội dung được bà Trần Phương Thảo, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn BHD đưa ra tại Hội thảo Liên hoan phim toàn cầu 101, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 (HIFF 2024) diễn ra ngày 9/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục