Kỷ niệm tháng Năm sinh nhật Bác
Chặng đường dài từng bước đi qua
Bác Hồ kính yêu còn mãi trong ta
Tấm gương sáng về tâm hồn đạo đức
Về phong cách và tầm cao chiến lược
Biết nhìn xa trông rộng trước sau
Bác đã vì dân vượt mọi gian lao
Người đã ra đi tìm đường cứu nước
Khát vọng niềm tin thành sự thực
Độc lập - tự do đất nước dựng xây
"To đẹp đàng hoàng” tiến lên phía trước
Tháng Năm về chúng con nhớ Bác
Người anh hùng của dân tộc, quê hương
Người anh hùng của Quốc tế anh em
Luôn ngưỡng mộ và tôn vinh, kính trọng
Học tập Bác, chúng con kỳ vọng
Nước nhà tiến lên sánh với năm châu
Đất nước tiến lên, từng bước mạnh giàu
Kỷ niệm tháng Năm sinh nhật Bác
Hương sen thơm kính dâng lên Người.

Lưu Dăng Hồng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục