Đường về Phú Thọ hương chè
Trời đêm như vẫn còn nghe từng hồi
Trống đồng vang vọng đất trời
Mây bay vần vũ vang lời quân reo
Một vùng đất tổ Lâm Thao
Vua Hùng lập quốc gửi trao đất hiền
Văn Lang nhà nước đầu tiên
Dựng xây bờ cõi, bình yên cơ đồ
Vẻ vang đất tổ dựng cờ
Khai phong lập quốc từng giờ đổi thay
Lòng thành con cháu hôm nay
Nghĩa đền ơn trả tháng ngày nhớ ghi
Mùa Xuân hạnh phúc vinh quy
Nhớ ngày giỗ Tổ uy nghi hào hùng
Quê hương Phú Thọ tưng bừng
Ngày hội dâng kính danh lừng sử xanh.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục