(HBĐT) - Những ngày cuối tháng 8, cùng với đại diện cấp uỷ, chính quyền các xã Tân Lập, Miền Đồi, UBMTTQ huyện Lạc Sơn tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết (ĐĐK) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, bàn giao 3 nhà tại xã Tân Lập, 1 nhà tại xã Miền Đồi.Ủy ban MTTQ huyện Lạc Sơn bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo xã Miền Đồi.

Tính đến thời điểm này, từ nguồn phân bổ của tỉnh đã hỗ trợ xây 18 nhà ĐĐK trên địa bàn huyện. UBMTTQ huyện hỗ trợ và tổ chức bàn giao 7 nhà từ nguồn Quỹ Vì người nghèo (VNN) cấp huyện, mỗi nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Những ngôi nhà mới được xây dựng từ nguồn vận động của tỉnh, địa phương đã giúp hộ gia đình yên tâm lao động sản xuất, động viên các hộ vượt lên khó khăn, phấn đấu thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã được phát động.

Đồng chí Bùi Thị Vân, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện chia sẻ: Là địa bàn miền núi rộng, sau sáp nhập, huyện có 24 đơn vị hành chính, gồm 1 thị trấn, 23 xã, 252 xóm, phố, dân số trên 146 vạn người, dân tộc Mường chiếm 91%. Đến năm 2021, toàn huyện còn 8.386 hộ nghèo, tỷ lệ 24,12%; 6.857 hộ cận nghèo, tỷ lệ 19,73%. Triển khai phong trào thi đua "VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQ huyện đã ban hành Công văn số 280/MTTQ-BTT, ngày 6/6/2022 về việc tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền mục tiêu giảm nghèo sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và người nghèo. Đồng thời, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và toàn dân hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngày 5/8/2022, Ban Thường trực UBMTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 88/KH-MTTQ-BTT về việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua "VNN - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tới các cơ quan, ban, ngành từ huyện đến cơ sở. Bên cạnh hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, huyện tranh thủ nguồn vận động từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hoà Bình hỗ trợ 50 suất quà cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tân Lập, Vũ Bình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, tổng số tiền 100 triệu đồng.  

Để phong trào thi đua ở giai đoạn 2021 - 2025 thiết thực, đạt hiệu quả cao, huyện tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương về công tác giảm nghèo bền vững. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Tháng cao điểm VNN từ ngày 17/10 - 18/11 hàng năm. Huy động nguồn lực của toàn xã hội, trọng tâm là vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia ủng hộ quỹ VNN hỗ trợ xây dựng nhà ĐĐK và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, y tế, giáo dục, phát triển sản xuất và tạo việc làm. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát cộng đồng và bình xét thi đua trong thực hiện phong trào, các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo. MTTQ các cấp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 thông qua việc đề ra giải pháp giảm nghèo, đặc thù của địa phương, phối hợp bố trí và đa dạng hoá nguồn lực cho địa bàn nghèo. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về thực hiện giảm nghèo bền vững.

Cùng với phong trào thi đua, UBMTTQ huyện đề ra chỉ tiêu phấn đấu: Hàng năm vận động quỹ VNN được 500 triệu đồng trở lên; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 nhà ĐĐK trở lên; hỗ trợ, giúp đỡ từ 2 học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ 1 hộ nghèo trở lên thoát nghèo. Đối với MTTQ các xã, thị trấn, hàng năm vận động quỹ VNN được 50 triệu đồng trở lên đối với 5 xã (Bình Hẻm, Miền Đồi, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn, Tự Do), 150 triệu đồng trở lên đối với các xã còn lại. Hỗ trợ xây mới 3 nhà ĐĐK trở lên, hỗ trợ 1 hộ nghèo trở lên thoát nghèo, 1 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Thông qua các chương trình, hoạt động góp phần giảm nghèo bền vững, tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, QP-AN, phát triển KT-XH ở địa phương.   


Bùi Minh


Các tin khác


Huyện Lương Sơn tổ chức hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ" 

(HBĐT) - Ngày 25/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) vì Nhân dân phục vụ" năm 2022. Tham dự có 11 đơn vị với hơn 50 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Huyện Mai Châu: Mở 116 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, trong 10 năm qua (2012 - 2022), huyện Mai Châu đã mở 116 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 3.580 lao động tham gia học tập. 

Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức khảo sát, lựa chọn danh mục công trình chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2022 thuộc Dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021 - 2025; làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tác động ảnh hưởng trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đến việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù áp dụng đối với vùng KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm

(HBĐT) - Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát là điều kiện để công tác lao động, việc làm được thúc đẩy. 9 tháng năm nay, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động, đạt 93% kế hoạch năm.

Khành thành và bàn giao công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vừa phối hợp chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngân hàng Mizuho, Huyện đoàn Đà Bắc tổ chức chương trình khành thành và bàn giao công trình "Nhà vệ sinh cho em” tại trường tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục