Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết

Đối tượng quy định tại điểm b, khoản 2, Mục III, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Nguyên tắc thực hiện: Ngoài các nguyên tắc quy định tại Điều 3 của Thông tư này, việc triển khai thực hiện các nội dung quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

(1) Bố trí, sắp xếp dân cư phải phù hợp với quy hoạch các cấp theo quy định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng và các quy hoạch có liên quan.

(2) Các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư phải đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn; ưu tiên địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai hoặc có nguy cơ cao xảy ra thiên tai.

(3) Ưu tiên thực hiện bố trí dân cư theo hình thức xen ghép, kết hợp với hình thức tái định cư tập trung và ổn định tại chỗ.

(4) Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo QP-AN, môi trường sinh thái.

(5) Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư phải tập trung, có trọng điểm, đảm bảo kết cấu hạ tầng thiết yếu và phát triển sản xuất để người dân đến nơi ở mới có điều kiện sống ổn định lâu dài.

(6) Bố trí ổn định dân cư phải hướng tới hình thành các điểm dân cư đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phù hợp với phong tục, tập quán, văn hóa của từng dân tộc.

Nội dung hỗ trợ:

(1) Hỗ trợ khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công tác quy hoạch, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư bố trí dân cư.

(2) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng đất ở tại điểm tái định cư; khai hoang đất sản xuất; đầu tư xây dựng đường giao thông (nội vùng dự án và đường nối điểm dân cư mới đến tuyến giao thông gần nhất); công trình thủy lợi nhỏ, công trình điện, nước sinh hoạt và một số công trình thiết yếu khác theo nhu cầu thực tế của địa phương.

(3) Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình: Hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất (đối với trường hợp phải thay đổi chỗ ở), các hộ gia đình thuộc đối tượng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư nếu là hộ nghèo thì được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở theo mức hỗ trợ quy định của Dự án 1; nếu không thuộc diện hộ nghèo thì được hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ theo quy định của Dự án 1. Các hộ gia đình thuộc đối tượng bố trí, sắp xếp ổn định dân cư được hỗ trợ đất sản xuất theo mức hỗ trợ quy định tại Dự án 1 thuộc Chương trình.

Hỗ trợ kinh phí di chuyển các hộ từ nơi ở cũ đến nơi tái định cư thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 - 2025.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ hiện hành khác đối với các hộ được bố trí ổn định như người dân tại chỗ, đảm bảo cho người dân ổn định đời sống, sản xuất lâu dài.

(4) Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép, thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Mục III, Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg và Điều 8, Thông tư số 15/2022/ TT-BTC .

Tổ chức triển khai thực hiện: UBND cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai xây dựng quy trình rà soát đối tượng; tổ chức rà soát, xác định và phê duyệt đối tượng; lựa chọn hình thức bố trí ổn định dân cư (tập trung, xen ghép hoặc ổn định tại chỗ) bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các dự án đầu tư bố trí ổn định dân cư theo quy định.

(Còn nữa)


H.N (TH)


Các tin khác


Huyện Lương Sơn tổ chức hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ" 

(HBĐT) - Ngày 25/11, UBND huyện Lương Sơn tổ chức hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính (CCHC) vì Nhân dân phục vụ" năm 2022. Tham dự có 11 đơn vị với hơn 50 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức của các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Huyện Mai Châu: Mở 116 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Ban Bí thư khóa XI về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, trong 10 năm qua (2012 - 2022), huyện Mai Châu đã mở 116 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn, với 3.580 lao động tham gia học tập. 

Quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân tộc

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức khảo sát, lựa chọn danh mục công trình chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2022 thuộc Dự án phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc Mông 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu giai đoạn 2021 - 2025; làm việc với đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tác động ảnh hưởng trước và sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đến việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đặc thù áp dụng đối với vùng KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu giải quyết việc làm

(HBĐT) - Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát là điều kiện để công tác lao động, việc làm được thúc đẩy. 9 tháng năm nay, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho gần 15.000 lao động, đạt 93% kế hoạch năm.

Khành thành và bàn giao công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại xã Tiền Phong, huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh vừa phối hợp chi đoàn Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ngân hàng Mizuho, Huyện đoàn Đà Bắc tổ chức chương trình khành thành và bàn giao công trình "Nhà vệ sinh cho em” tại trường tiểu học Tiền Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục