Bà Bùi Thị Thoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm?


Trả lời: Điều 40, Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về các trường hợp không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm như sau:

1. Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH), chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ (DNBHPNT) nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp sau đây:

a) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 2 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) khôi phục hiệu lực;

b) Người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình;

đ) Trường hợp khác theo thỏa thuận trong HĐBH.

2. Trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, DNBH, chi nhánh DNBHPNT nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong HĐBH.

3. Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, DNBH, chi nhánh DNBHPNT nước ngoài phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của HĐBH, hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong HĐBH, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.


V.H (TH)

Các tin khác


Thời hạn đăng ký thuế với cơ quan thuế

Bà Vũ Thị Thoa (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì thời hạn đăng ký thuế được quy định như thế nào?

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép

Bà Nguyễn Thị Lan (Yên Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những trường hợp nào chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền?

Giải đáp pháp luật: Nguyên tắc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước

(HBĐT) - Ông Đinh Văn Hải (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo những nguyên tắc nào?

Giải đáp pháp luật: Các trường hợp không được tham gia đoàn thanh tra

Bà Nguyễn Thị Loan (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không được tham gia đoàn thanh tra?

Chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Bà Nguyễn Thị Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết chính sách khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung được quy định như thế nào?

Những việc điều tra viên không được làm

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Thủy (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những việc nào điều tra viên không được làm?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục