Bà Bùi Thị Hoa (Cao Phong) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng?

Trả lời:
Điều 15, Luật Thi đua - Khen thưởng quy định hành vi bị nghiêm cấm gồm:
- Tổ chức thi đua - khen thưởng trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng thi đua - khen thưởng để vụ lợi.
- Cản trở, nhũng nhiễu, tiêu  cực trong công tác thi đua -  khen thưởng.
- Kê khai gian dối, làm giả hồ sơ, xác nhận, đề nghị sai trong thi đua - khen thưởng.
- Lạm dụng chức vụ, quyền  hạn để đề nghị, quyết định tặng  danh hiệu thi đua - khen thưởng trái pháp luật.
- Sử dụng hiện vật khen thưởng trái thuần phong, mỹ tục của dân  tộc, đạo đức xã hội, tác động xấu đến xã hội.
- Sử dụng quỹ thi đua - khen thưởng trái quy định của  pháp luật.

 V.H (TH)

Các tin khác


Hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở

Ông Nguyễn Toàn (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần những giấy tờ gì?

Các trường hợp không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm

Bà Bùi Thị Thoa (Tân Lạc) hỏi: Đề nghị cho biết những trường hợp nào không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm?

Giải đáp pháp luật: Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến Cảnh sát cơ động

Ông Nguyễn Văn Toản (Lương Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào bị cấm liên quan đến Cảnh sát cơ động?

Giải đáp pháp luật: Xử phạt hành vi can thiệp việc giải quyết vụ án, vụ việc

Ông Bùi Văn Học (Lạc Thủy) hỏi: Đề nghị cho biết hành vi can thiệp vào việc giải quyết vụ án, vụ việc trong quá trình tố tụng bị xử phạt như thế nào?

Quy định về phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bà Nguyễn Thị Loan (Mai Châu) hỏi: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về phạm vi thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bà Bùi Thị Thu (Lạc Sơn) hỏi: Đề nghị cho biết pháp luật quy định những hành vi nào bị nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục