(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 677/UBND-TCTM ngày 7/7/2019 về việc tổ chức thực hiện khám, chữa bệnh BHYT năm 2019. Theo đó, để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2019; đồng thời, quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:


- Trên cơ sở dự toán chi KCB BHYT năm 2019 UBND tỉnh thông báo, các đơn vị liên quan và các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

- BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp kiểm soát việc sử dụng quỹ KCB BHYT năm 2019 đối với các cơ sở KCB. Tăng cường công tác giám định BHYT, giám sát việc thực hiện hợp đồng KCB BHYT, hàng quý, báo cáo UBND tỉnh công tác thanh quyết toán và tình hình sử dụng quỹ KCB BHYT tại các cơ sở KCB. Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra công tác KCB BHYT tại các cơ sở KCB, tổ chức kiểm tra đột xuất tại cơ sở KCB BHYT có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

- Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT xây dựng kế hoạch, giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao trong năm 2019. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành, tổ chức thực hiện công tác KCB, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT dưới mọi hình thức.

- Sở Tài chính kịp thời đề xuất, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách; kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động y tế, đề xuất bổ sung kinh phí đối với các cơ sở KCB đặc thù có nguồn thu thấp, không đủ chi lương cho nhân viên y tế và các hoạt động thường xuyên của đơn vị.

- Sở TT&TT, các cơ quan truyền thông, báo, đài tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chính sách BHYT để người dân tích cực tham gia, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong KCB BHYT.

- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện có hiệu quả việc thu, nộp BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt kế hoạch bao phủ BHYT toàn dân; chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan BHXH huyện với các cơ sở KCB huyện, thành phố trong việc sử dụng an toàn và hiệu quả quỹ BHYT.

- Các cơ sở KCB BHYT chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh…


P.V (TH)


Các tin khác


Quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

(HBĐT) - Thông tư số 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 27/4/2023.

Quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên

(HBĐT) - Có hiệu lực từ ngày 25/4/2023, Thông tư số 01/2023/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ngày 9/3/2023 quy định chi tiết về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1

(HBĐT) - Nghị định số 06/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

Những nội dung cơ bản của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ngày 10/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (THDCƠCS). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 với những nội dung cơ bản sau:

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người

(HBĐT) - UBND tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NVK, ngày 15/2/2023 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người (TPGN) trong thời gian tới.

Quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh hiện có 497 cơ sở giết mổ động vật đang hoạt động (1 cơ sở giết mổ tập trung, 496 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ), trong đó có 398 cơ sở giết mổ lợn, 19 cơ sở giết mổ gia cầm, 81 cơ sở giết mổ trâu, bò. Các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ hầu hết còn giết mổ thủ công, xen lẫn với khu dân cư và vẫn còn tình trạng giết mổ tùy tiện gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo vệ sinh thú y, nguy cơ làm lây lan dịch bệnh và mất an toàn thực phẩm rất lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục